Staré pantografy na východe Slovenska majú nahradiť nové elektrické vlaky

Foto: ZSSK

V Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji by malo postupne pribudnúť deväť nových elektrických vlakov. Plánuje ich tam nasadiť Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK). Za ich dodanie by mala v rokoch 2022 a 2023 predbežne zaplatiť 91,6 milióna eur vrátane DPH.

Súpravy majú nahradiť rovnaký počet pantografových vlakov vyrobených ešte v rokoch 1975 až 1977. Tie sú už morálne i technicky zastarané a nezodpovedajú súčasným potrebám a štandardom cestovania.

Národný osobný vlakový dopravca v minulom roku prepravil v regionálnej doprave v Prešovskom a Košickom kraji približne 10,4 milióna cestujúcich. „Obstaraním nových vozidiel sa zníži priemerný vek vozidlového parku v regiónoch východného Slovenska a zvýši sa kvalita poskytovaných služieb,“ informoval portál NasaDoprava.sk riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Projekt momentálne čaká na schválenie súťažných podkladov na Ministerstve dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 – 2020. Finančné prostriedky Európskej únie v tomto programovom období je možné využiť do konca roku 2023.

„Súťaž bude možné vyhlásiť až po kladnom vyjadrení riadiaceho orgánu. Cena nie je konečná, keďže ide o predpokladanú hodnotu zákazky a očakávame jej zníženie,“ uviedol Kováč.

Určeniu ceny predchádzal prieskum

Podmienkou nákupu nových vlakov je využitie verejných finančných prostriedkov, pravdepodobne aj zo zdrojov Európskej únie, ako aj zo štátneho rozpočtu a z vlastných peňazí dopravcu. O konkrétnom modeli financovania sa ešte aktuálne diskutuje.

Odhadovaná cena jedného nového elektrického vlaku po prepočte predstavuje zhruba 8,5 milióna eur bez DPH. Národný dopravca pri určení predpokladanej ceny urobil prieskum trhu, oslovil pritom desať renomovaných svetových potenciálnych výrobcov. Z prieskumu vylúčil najvyššiu ponuku, keďže ju považoval za neprimerane vysokú, čím sa znížila celková predpokladaná hodnota zákazky.

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) na Ministerstve financií SR tvrdí, že v okolitých krajinách boli podobné nákupy vlakov lacnejšie, a preto by podľa neho bolo možné ušetriť 8,1 milióna až 28,8 milióna eur.

„Kapacitne podobné vlaky napríklad v susednej Českej republike tiež jazdili viac kilometrov a dokázali obslúžiť výrazne viac cestujúcich v porovnaní s potenciálom, s ktorým ráta ZSSK. Preto odporúčame nové vlaky využiť lepšie, a to zvýšením počtu najazdených kilometrov a skrátením intervalov spojov,“ uviedol ÚHP na sociálnej sieti.

ZSSK k tomu poznamenala, že uvedené príklady cien sú spred viac ako štyroch rokov, navyše sa porovnávajú už vysúťažené ceny s predpokladanou hodnotou jej pripravovaného projektu. Tá sa môže v súťaži ešte znížiť.

Záujem relevantných výrobcov o dodávky je obmedzený

„Z dôvodu, že v strednej Európe má železničná infraštruktúra v členských krajinách určité národné špecifiká, respektíve líšia sa aj prevádzkové predpisy, žiaden z výrobcov na trhu neponúka koľajové vozidlá, ktoré by bolo možné bez určitých úprav nasadiť do prevádzky bez obmedzení v ktoromkoľvek členskom štáte,“ upozornil Kováč.

Pri dieselovom pohone koľajových vozidiel, napríklad, morových jednotkách, je rozdielnych špecifík najmenej. V prípade spomínaných elektrických vlakov sú podľa dopravcu základným obmedzujúcim kritériom trakcia (kombinácia trakčných systémov) a použité systémy traťového a staničného zariadenia na infraštruktúre.

„Z vyššie uvedeného hľadiska a reálneho rozsahu možných dodávok je záujem relevantných výrobcov o dodávky vozidiel obmedzený, respektíve sa prejaví na ponukovej cene. Je potrebné upozorniť, že iní operátori súťažia série o desiatkach až stovkách kusov, čo dokáže znížiť ceny zásadným spôsobom,“ priblížil Kováč.

Pri vyšších cenách podľa ZSSK teda nie je možné hovoriť o nehospodárnosti. V zahraničí býva pri súťažiach podľa národného dopravcu bežné, že výška obstarávacích nákladov má pri hodnotení ponúk nižšiu relevantnú váhu ako 50 percent a vysokú váhu majú dôležité kritériá z pohľadu prevádzky.

Postup podľa metodiky pre analýzu CBA

ÚHP tiež navrhuje v budúcnosti určovať prínosy podľa nasadenia vozidiel na základe plánu dopravnej obslužnosti. Z analýzy nákladov a prínosov (CBA) k projektu totiž podľa útvaru nie je jasné, ako boli napočítané časové úspory pri použití nových vlakov.

Zároveň navrhuje aktualizovať metodiku výpočtu prínosov a nákladov, pričom potrebné je podľa nej určiť efektívny spôsob výpočtu prínosov moderných vozidiel vyplývajúcich z vyššej kultúry cestovania a bezbariérovosti, ktoré zvyšujú atraktivitu dopravy pre cestujúcich.

ZSSK tvrdí, že postupuje v súlade s metodikou pre tvorbu CBA, čo prezentovala aj na stretnutí so zástupcami ÚHP minulý týždeň. „Postup pri tvorbe CBA bol konzultovaný s JASPERS (iniciatíva Európskej komisie a Európskej investičnej banky) a je v súlade s jej odporúčaniami,“ poznamenal hovorca ZSSK.

Štúdia na nákup deviatich nových vlakov bola podľa dopravcu realizovaná obdobným spôsobom, akým bola vytvorená aj štúdia pre nákup 25 elektrických vlakov do Žilinského kraja, ktorú schválila aj Európska komisia. „Jej pedloženiu predchádzal proces pripomienkovania s JASPERS a ZSSK pri tvorbe štúdie postupovala v plnom súlade s ich pripomienkami a odporúčaniami,“ dodal Kováč pre portál NasaDoprava.sk.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Tomáš Kováč
Firmy a inštitúcie JASPERSMF Ministerstvo financií SRÚtvar hodnoty za peniazeZSSK Železničná spoločnosť Slovensko