Štát poskytne Prešovskému kraju na rekonštrukciu ciest návratnú výpomoc v objeme 12 miliónov eur

Ilustračné foto: SITA/Viktor Zamborský.

Prostriedky budú uvoľnené zo štátnych finančných aktív postupne na základe žiadostí v termínoch do 31. mája a do 30. novembra v rokoch 2019 až 2021. Prešovský kraj bude bezúročnú pôžičku splácať desať rokov.

Vláda poskytne Prešovskému samosprávnemu kraju (PSK) na rekonštrukciu ciest druhej a tretej triedy v jeho správe návratnú finančnú výpomoc vo výške 12 mil. eur zo štátnych finančných aktív. Rozhodla o tom vláda na návrh ministra financií Petra Kažimíra s tým, že finančné prostriedky uvoľní postupne na základe žiadostí v termínoch do 31. mája a do 30. novembra v rokoch 2019 až 2021.

„Cieľom je vytvorenie podmienok na dobudovanie komplexnej infraštruktúry v kraji, ktorý spravuje cesty II. a III. triedy v celkovej dĺžke 2 436 kilometrov. Výsledkom návratnej finančnej výpomoci bude rýchlejšia obnova cestnej infraštruktúry, odstránenie havarijných stavov ciest a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky,“ informovalo v utorok ministerstvo financií. „Prešovský kraj bude bezúročnú pôžičku čerpať v rokoch 2019 až 2021 a splácať desiatimi pravidelnými splátkami v období rokov 2021 až 2030,“ dodal rezort financií.

Bezúročná pôžička na desať rokov

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci bude podľa materiálu finančnou operáciou bez dopadu na schodok štátneho rozpočtu podľa metodiky ESA 2010 a ministerstvo financií iné vplyvy nepredpokladá. Lehota bezúročného splácania finančnej výpomoci je desať rokov, prvýkrát do 30. novembra 2021, pričom odklad splátok je možný o dva a pol roka.

Ilustračné foto: staralubovna.sk.
Na obnovu ciest na päť rokov treba 125 miliónov eur

Finančné prostriedky Prešovského kraja nestačia na pravidelnú obnovu pozemných komunikácií. Odhadovaná výška zdrojov na komplexnú obnovu ciest II. a III. triedy na päť rokov je zhruba 125 mil. eur. Kraj každý rok financuje z vlastných zdrojov obnovu cestnej siete v objeme priemerne 8 až 10 mil. eur. Prešovský kraj schválil ešte v roku 2004 návrh financovania súvislých opráv povrchov vozoviek formou projektu verejno-súkromného partnerstva v hodnote stavebných prác 16,6 mil. eur. Následne v rokoch 2006 až 2009 na základe úverovej zmluvy s Európskou investičnou bankou (EIB) kraj čerpal návratné zdroje a konkrétny zásobník investičných akcií vo výške 43 mil. eur.

Cesty
Ilustračné foto: SITA/Radoslav Maťaš.
Využívajú aj peniaze Európskej únie

Prešovský kraj v bývalom programovom období 2007 až 2013 využíval možnosti čerpania financií z Regionálneho operačného programu a Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – SR. Aktuálne dočerpáva druhý úverový kontrakt s EIB z roku 2016 v objeme 30 mil. eur, zároveň čerpá finančné zdroje z Integrovaného operačného programu na roky 2014 až 2020 vo výške 36 mil. eur a z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg v objeme 15 mil. eur.

Správa a údržba ciest PSK má vo vlastníctve 520 km ciest II. triedy a 1 916 km ciest III. triedy. „Technický stav ciest II. a III. triedy na území PSK je neuspokojivý a nezabezpečuje ich adekvátnu prevádzkovú spôsobilosť,“ uvádza materiál. Podľa stavebno-technického stavu cestných komunikácií je na cestách II. triedy je 138 km v nevyhovujúcom stave a 32 km v havarijnom stave. Na cestách III. triedy je v nevyhovujúcom stave 452 km a 79 km v havarijnom stave.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom