Štátna pomoc by mala ísť aj na prevádzku a investície do letiskovej infraštruktúry

Letisko Bratislava
Letisko M. R. Štefánika v Bratislave. Foto: bts.aero.

Umožňuje to návrh zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve, ktorý schválila vláda. Ministerstvo dopravy a výstavby pripravilo zákon s navrhovanou účinnosťou od 1. júla 2019.

Štátnu pomoc bude možné poskytovať aj na prevádzku a investície do letiskovej infraštruktúry. Príspevok budú môcť poskytovať aj obce a samosprávne kraje. Umožňuje to návrh zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve, ktorý v stredu schválila vláda. Ministerstvo dopravy a výstavby SR návrhom zákona reaguje najmä na úpravu pravidiel Európskej únie v oblasti štátnej pomoci.

Európska legislatíva sa mení a možnosti investícií do letísk sú malé. Museli sme túto legislatívu prispôsobiť európskej,“ povedal po rokovaní vlády minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Zo zákona nám vyplýva, že platíme hasičov a bezpečnosť na letiskách. Letiská budú mať stabilitu na základe tohto zákona, budú dostávať financie,“ dodal Érsek.

Navrhovaný zákon by mal po schválení v parlamente nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2019.

Letisko piestany.jpg
Foto: Letisko Piešťany

Dotácie tento rok 6 miliónov eur

Ministerstvo dopravy v súčasnosti poskytuje vzhľadom na možnosti štátneho rozpočtu v oblasti civilného letectva dotácie letiskovým spoločnostiam na účely bezpečnostnej ochrany letísk, výkonu záchranných a hasičských služieb a dotácie poskytovateľovi letových prevádzkových služieb na účel poskytovania letových prevádzkových služieb letom oslobodeným od odplát.

V štátnom rozpočte na rok 2019 je na dotácie určených 6 mil. eur.

V súčasnosti nie je možné presne kvantifikovať požiadavky na rozpočet verejnej správy, keďže nie je možné vopred určiť požiadavky letiskových spoločností a poskytovateľa letových prevádzkových služieb,“ uviedol rezort dopravy pre agentúru SITA.

Okrem systému poskytovania príspevku je v návrhu zákona upravený aj systém letiskové odplát, ako aj systém odplát za poskytovanie leteckých navigačných služieb, ktorý reflektuje na zmeny nariadení upravujúcich túto problematiku,“ dodalo ministerstvo dopravy.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom