Štátnu pomoc budú môcť na svoju prevádzku získať aj letiská, upraví sa aj systém odplát

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave.
Foto: ilustračné, bts.aero.

Štátnu pomoc bude možné poskytovať aj na prevádzku a investície do letiskovej infraštruktúry. Príspevok budú môcť poskytovať aj samosprávne kraje alebo mestá. Umožňuje to zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve, ktorý v stredu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR návrhom zákona reagovalo najmä na úpravu pravidiel Európskej únie v oblasti štátnej pomoci.

Systém letiskových odplát

Okrem systému poskytovania príspevku je v zákone upravený aj systém letiskových odplát, ako aj systém odplát za poskytovanie leteckých navigačných služieb, ktorý reflektuje na zmeny nariadení upravujúcich túto problematiku,“ uviedlo ministerstvo dopravy. Zákon nadobudne účinnosť 1. augusta tohto roka.

Zákon upravuje aj spoločné zásady na stanovovanie výšky letiskových odplát a systém letiskových odplát vo vzťahu k vykonávaniu obchodnej leteckej dopravy. Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2009 o letiskových poplatkoch bola do právneho poriadku Slovenska prevzatá v roku 2011 zákonom o civilnom letectve (letecký zákon). Tento systém platí viac ako sedem rokov.

Povinnosť pre bratislavské letisko

Vzhľadom na súčasné prevádzkové výkony letiskových spoločností v počte vybavených cestujúcich predmetná povinnosť sa na území SR vzťahuje len na prevádzkovateľa letiska, na ktorom sa vybaví najväčší počet cestujúcich, a tým je letisková spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. Leteckými dopravcami sú v tomto prípade väčšinou leteckí dopravcovia Európskej únie, ktorí majú hlavné miesto podnikania v inom členskom štáte Európskej únie (napríklad, Ryanair, Wizz Air), alebo sú to aj leteckí dopravcovia tretích krajín mimo EÚ (flydubai, Pobeda Airlines).

Zákon upravuje aj spoločné zásady na určenie výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb v súvislosti s právne záväznými aktmi Európskej únie, na základe ktorých sa môže členský štát rozhodnúť, či bude uplatňovať tieto právne záväzné akty na systém spoplatňovania terminálnych letových prevádzkových služieb.

Zmeny v zákone o civilnom letectve

Zmeny sa týkajú aj zákona o civilnom letectve (letecký zákon), napríklad, určením leteckej plochy, ktorá nie je letiskom. Dopravný úrad bude určovať alebo meniť podmienky prevádzkovania leteckej plochy najmä so zohľadnením bezpečnosti leteckej prevádzky.

Za leteckú plochu sa bude od 1. januára 2021 považovať letisko bez prevádzkovateľa, ak sa do 31. decembra 2020 nezačne konanie o udelenie súhlasu. Ak do tohto termínu nezačne také konanie, alebo do 31. júla 2021 nezačne konanie o určenie podmienok prevádzkovania leteckej plochy, účel užívania stavby alebo využitia územia k uvedenému dátumu zaniká.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Zuzana Čaputová