STK: Panika a dezinformácie

Motoristi by počkať na termín STK a EK
Paniku okolo STK a EK spôsobili dezinformácie FOTO: Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV)

BRATISLAVA 12. júna – Paniku pri technickej a emisnej kontrole spôsobila dezinformácia o nových emisných limitoch. Prišli aj vozidlá, ktoré majú ísť na kontrolu až o rok.

Dlhšie čakanie na technickú a emisnú kontrolu je podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR dôsledkom aj zavedenia nového kamerového systému od 20. mája tohto roka.

Modernejšie kamery už zaznamenávajú celý priebeh prehliadok, tie sú tak dôkladnejšie aj dlhšie ako doteraz.

Riaditeľ Štátneho dopravného úradu na ministerstve dopravy Bohuš Chochlík hovorí, že motoristi by mali počkať na svoj termín kontroly, čo by zmiernilo situáciu.

Bohuš Chochlík, riaditeľ Štátneho dopravného úradu na ministerstve dopravy
Bohuš Chochlík, riaditeľ Štátneho dopravného úradu na ministerstve dopravy FOTO: nasadoprava.sk

Čím si vysvetľujete dlhšie čakanie motoristov na vykonanie technickej a emisnej kontroly áut?

Vznikla panika na základe dezinformácie, že treba splniť nové emisné limity, čo nie je pravda. V poradí sú aj také vozidlá, ktoré majú ísť na technickú kontrolu, respektíve emisnú kontrolu až o pol roka, alebo o rok. Zbytočne vznikla panika a fakticky zahlcujú náš systém. Keby išli na kontrolu v lehote, v akej majú ísť, taká situácia by nevznikla.

Prečo majú vodiči obavy a prišli na kontrolu skôr?

Niekto vyniesol dezinformáciu, nevieme, kto a odkiaľ to išlo, ale stretol som sa s tým aj osobne. Netuším, prečo majú ľudia obavy z toho, že musia ísť o rok skôr na technickú, alebo emisnú kontrolu.

Mali by teda počkať na svoj termín?

Samozrejme. Je dôležité s dostatočnou rezervou si vybaviť termín na kontrolu, ale nie je žiadny dôvod absolvovať kontrolu výrazne skôr, ako končí technická alebo emisná kontrola. Ak by sa ľudia správali racionálne, nevznikla by táto situácia, alebo minimálne by nebola taká, aká je.

Nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke nadobudol účinnosť vlani 20. mája. Ako hodnotíte zmeny v tejto oblasti za viac ako rok od účinnosti zákona?

Bolo zapracovaných množstvo nových vecí, ktoré mali byť zavedené už skôr, a to i v oblasti technických a emisných kontrol. V súčasnosti sme pripravili novelu tohto zákona, a to aj s požiadavkami, ktoré priniesla doterajšia aplikačná prax.

STK a emisné kontroly
Panika a dezinformácie komplikujú technickú a emisnú kontrolu FOTO: Sita

Sme prístupní urobiť také úpravy, ktoré prinesú všeobecný prospech, no najmä pre motoristickú verejnosť. Očakávame odozvu a podnetné návrhy zo strany staníc technickej kontroly a technických služieb technickej kontroly a emisnej kontroly na zlepšenie a skvalitnenie poskytovania tejto služby.

Aké sú hlavné dôvody novely zákona, ktorú ste predložili na pripomienkovanie?

Novelu zákona si vyžaduje povinnosť implementovať do nášho právneho poriadku nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o schvaľovaní motorových vozidiel a o dohľade nad trhom s nimi. Návrh novely pritom dopĺňame aj o ustanovenia, ktoré vyplývajú z aplikačnej praxe.

Čo chcete napríklad zmeniť?

Zmeny sa budú dotýkať najmä procesu školení a doškoľovania technikov, technickej kontroly a emisnej kontroly, ako i priameho výkonu technickej a emisnej kontroly.

Ministerstvo dopravy a výstavby vydalo zatiaľ 50 oprávnení na zriadenie staníc technickej kontroly nad rámec súčasnej siete. Aký čas je na zriadenie nových staníc?

Existujúcu sieť staníc technickej kontroly tvorilo v čase nadobudnutia účinnosti zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 143 staníc technickej kontroly. Doposiaľ bolo vydaných 50 povolení na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete.

Každý subjekt, ktorému bolo povolenie vydané, bol povinný do troch mesiacov požiadať príslušný okresný úrad v sídle kraja o vydanie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly a následne mu plynie trojročná lehota na splnenie všetkých podmienok a povinností na vydanie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly. Vzhľadom na to účinok tohto opatrenia sa v plnom rozsahu prejaví až v roku 2021.

Ak to nestihne v tomto termíne?

Tak povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly zanikne.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Bohuš Chocholík