Tendre na autobusy v Žilinskom kraji sú podozrivé, zabezpečuje ich spoločníčka riaditeľa ÚVO

Autobus
Foto: ilustračné, Thinkstock

Verejné obstarávania na prímestskú autobusovú dopravu pre Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zabezpečuje partnerka popredného predstaviteľa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v ich spoločnej firme.

Marcela Turčanová, ktorá je kontaktnou osobou v troch tendroch na regionálnu autobusovú prepravu v ŽSK, je zároveň spoločníčkou riaditeľa Inštitútu pre verejné obstarávanie na ÚVO Jaroslava Lexu v spoločnosti APUEN Akadémia, s. r. o., so sídlom v Bratislave. ÚVO nedávno zamietol všetky námietky, resp. zastavil konania o námietkach uchádzačov proti podmienkam v dvoch súťažiach na prímestskú autobusovú dopravu v regiónoch Kysuce a Orava a tiež v Turci a na Hornom Považí.

Jedinou konateľkou spoločnosti je Turčanová

Predseda úradu Miroslav Hlivák po svojom nástupe do funkcie prijal opatrenia, ktoré zabezpečujú transparentnú a nezávislú rozhodovaciu činnosť úradu, bez možností zasahovania tretích osôb alebo zamestnancov, ktorí nemajú rozhodovaciu právomoc v danej veci,“ uviedla vo štvrtok pre agentúru SITA hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

Jaroslav Lexa má presne vymedzenú kompetenciu, ktorú vykonáva v súlade so zákonom o štátnej službe, je riaditeľom Inštitútu pre verejné obstarávanie, ktorý vykonáva metodickú činnosť, dostupnú širokej verejnosti na stránke úradu. „Pán Lexa nerozhoduje o námietkach, o podnetoch, pokutách, nevykonáva kontrolu ani iný dohľad vo verejnom obstarávaní a nie je členom Rady,“ poznamenala Zvončeková.

APUEN Akadémia zabezpečuje realizáciu verejného obstarávania, ako aj konferencie, vzdelávacie semináre, workshopy a iné vzdelávacie formy, či poradenstvo a konzultácie v tejto oblasti. Spoločnosť vznikla v roku 2015, jej hlavným spoločníkom je Lexa a popri Turčanovej je ďalším spoločníkom občianske združenie APUeN SK. Jedinou konateľkou spoločnosti je Turčanová. Asociácia APUeN SK, resp. Asociácia používateľov a priaznivcov eaukcií, bola založená v roku 2012, s cieľom hlavne napomáhať implementácii e-aukcií a ďalších elektronických nástrojov do procesov nákupu firiem aj štátnych inštitúcií.

Rada z členov menovaných vládou

Rada ÚVO, druhostupňový orgán úradu, mala vo štvrtok rozhodnúť o odvolaniach dvoch uchádzačov v tendri na prímestskú autobusovú dopravu v regiónoch Kysuce a Orava. Odvolania sú zamerané proti rozhodnutiam úradu o zamietnutí námietok, resp. zastavení konania o námietkach. ÚVO v tomto tendri rozhodol o námietkach troch navrhovateľov proti podmienkam verejného obstarávania. V prípade dvoch navrhovateľov v časti námietok zastavil konanie a zamietol časť námietok, zároveň zamietol námietky tretieho navrhovateľa.

Úrad bude o rozhodnutí Rady informovať. Momentálne má Rada šesť členov (z deviatich), na prijatie rozhodnutia je v zmysle zákona potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov Rady, teda päť,“ priblížila Zvončeková. Rada ako kolektívny orgán sa skladá najmä z externých členov (šesť z deviatich) menovaných vládou. „Nominovanie kandidátov na externých členov Rady nie je v kompetencii predsedu úradu. K nominácii, ktorá mu prináleži (na podpredsedu úradu), sa predseda vyjadrí,“ dodala Zvončeková.

Predpokladaná cena za prímestskú autobusovú dopravu v regiónoch Kysuce a Orava na roky 2020 a 2021 je 42,6 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Na Kysuciach zabezpečuje prímestskú autobusovú dopravu Slovenská autobusová doprava Žilina, a. s. (SAD Žilina) a na Orave Arriva Liorbus, a. s., Ružomberok.

Úrad námietky zamietol

Predseda ÚVO Miroslav Hlivák ešte pred rokovaním Rady potvrdil, že úrad námietky k danej súťaži zamietol. „Toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť, keďže voči nemu bolo podané odvolanie. Vzhľadom na to, že vec je v odvolacom konaní, do právoplatného rozhodnutia Rady úradu nie je možné poskytovať akékoľvek informácie týkajúce sa merita veci,“ povedal Hlivák. Rada ÚVO je podľa predsedu úradu kolektívny orgán, ktorý sa skladá aj z externých členov, ktorí sú do funkcie menovaní vládou. „Je na rozhodnutí každého člena Rady, aký názor prejaví v rámci hlasovania o veci. Ako predseda tohto odvolacieho orgánu mám na danú vec jasný právny názor, ktorý prejavím hlasovaním a následne ho aj zverejním,“ uviedol Hlivák. Zároveň všetkých ubezpečuje, že svoj právny názor formuje nezávisle, nestranne, len na základe predložených dôkazov a materiálov opierajúcich sa o rozhodovaciu prax úradu, našich súdov ako aj judikatúru Súdneho dvora Európskej únie.

Hnutie OĽaNO a predsedníčka ŽSK Erika Jurinová z uvedeného hnutia v stredu vyslovili obavy o nestrannosť rozhodovania Rady o odvolaniach v spomínanom tendri. Zdôvodnili to tým, že odvolací orgán úradu je zložený aj z politických nominantov. ŽSK už zrušil súťaž na prímestskú autobusovú dopravu v regiónoch Turiec a Horné Považie za predpokladanú cenu 51,7 mil. eur bez DPH. Zdôvodnil to tým, že v lehote na predkladanie ponúk 22. júla nedostal žiadnu ponuku. Prímestskú autobusovú dopravu v Turci a na Hornom Považí vykonáva SAD Žilina. ÚVO v súvislosti s tendrom v auguste zastavil tri konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného (ŽSK) na základe námietok proti podmienkam verejného obstarávania. Kraj obstaráva prímestskú autobusovú dopravu aj v regióne Liptov predbežne za 16,7 mil. eur bez DPH.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Erika JurinováJaroslav LexaMarcela Turčanová
Firmy a inštitúcie OĽaNO Obyčajní ľudia a nezávislé osobnostiÚVO Úrad pre verejné obstarávanie