Trakčná elektrina bude stáť ZSSK viac ako 55 miliónov eur, splniť tiež musia viaceré požiadavky

Vlaky, vedenie
Foto: ilustračné, Getty Images

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) plánuje za trakčnú elektrinu v budúcom roku zaplatiť vyše 55 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Ide o dodávku elektriny pre jej odberné zariadenia pripojené do distribučnej sústavy Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), vrátane distribúcie, s prevzatím zodpovednosti za odchýlku.

Predpokladané množstvo odberu trakčnej elektriny na napäťovej úrovni 25 kilovoltov je 136,5 tis. megawatthodín (MWh), na úrovni 3 kilovoltov vyše 108 tis. MWh a na úrovni 1,5 kilovoltov 5,7 tis. MWh. ZSSK o tom informovala v oznámení o dobrovoľnej transparentnosti vo Vestníku verejného obstarávania.

Zákazka manažérovi infraštruktúry

Národný vlakový osobný dopravca zadal zákazku manažérovi železničnej infraštruktúry cez rokovacie konanie bez predchádzajúcej výzvy na súťaž. Jediným možným dodávateľom elektriny pre železničných dopravcov využívajúcich infraštruktúru ŽSR je jej manažér až do splnenia viacerých požiadaviek.

Lokomotívy závislej trakcie na uvedených napäťových úrovniach, ktorými ZSSK vykonáva dopravné služby pre cestujúcich, sú pripojené do distribučnej sústavy ŽSR.

Odber elektrickej energie hnacími koľajovými vozidlami všetkých dopravcov využívajúcich infraštruktúru ŽSR je aktuálne vyhodnocovaný ako trakčný nemeraný odber a spotreba trakčnej elektrickej energie sa určuje pomerným rozpočítaním.

Meranie spotreby trakčnej elektriny určeným meradlom je podľa ZSSK zabezpečené len na vstupoch do distribučnej sústavy ŽSR cez trakčné napájacie stanice. Aktuálne nainštalované meradlá (elektromery) na lokomotívach ako súčasť meracieho systému spotreby energie ZSSK, ktoré sú v správe a v majetku ŽSR, nespĺňajú metrologické požiadavky pre určené meradlo.

Splniť musia viaceré požiadavky

Pre budúcu fakturáciu spotreby trakčnej elektriny podľa nameraných údajov z meracieho systému elektriny inštalovaného na palube lokomotív, obstaranie trakčnej elektriny vo vlastnej réžii a následnú zmenu dodávateľa elektriny na liberalizovanom trhu s elektrickou energiou budú musieť železniční dopravcovia a manažér infraštruktúry splniť viaceré požiadavky.

Dopravcovia musia inovovať, resp. inštalovať v lokomotívach určené meradlá a povinne kalibrované meradlá pre celý merací systém, aby spĺňali národné aj európske požiadavky.

Manažér infraštruktúry by mal zaviesť pozemný systém zúčtovania a zberu energetických údajov, ako aj upraviť aktuálny prevádzkový poriadok distribučnej sústavy.

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
    Firmy a inštitúcie ŽSR Železnice Slovenskej republikyZSSK Železničná spoločnosť Slovensko