Trenčiansky kraj chystá opravy ciest druhej a tretej triedy

Predpokladá na to vynaložiť za dvanásť mesiacov predbežne 4,55 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Ide o opravy na 35 úsekoch ciest v dĺžke vyše 51 kilometrov. Trenčiansky kraj zároveň zrušil dve súťaže na rekonštrukciu štyroch úsekov ciest druhej triedy.

BRATISLAVA 15. januára (SITA) – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) plánuje dať opraviť cesty druhej a tretej triedy na svojom území. Predpokladá na to vynaložiť za dvanásť mesiacov predbežne 4,55 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (5,46 mil. eur vrátane dane z pridanej hodnoty).

Ako vyplýva z výzvy na predkladanie ponúk, resp. zo súťažných podkladov, ide o opravy na 35 úsekoch ciest v dĺžke vyše 51 kilometrov. Lehota na predkladanie ponúk bola predĺžená zo 16. na 25. januára, platiť musia minimálne do 31. decembra tohto roka.

Opravia najmä poškodený povrch vozoviek

„Účelom opráv je predovšetkým odstránenie porúch krytu vozovky pomocou betónovo-asfaltových zmesí, obnova vodorovného dopravného značenia a osadenie bezpečnostných zariadení, ako aj odstránenie nedostatkov na cestnom príslušenstve,“ oznámil Trenčiansky kraj. Verejné obstarávanie pre kraj zabezpečuje spoločnosť EkoAuris PLUS, s. r. o., z Prešova.

Trenčiansky kraj chystá opravy ciest druhej a tretej triedy
Cesta II/581 Stará Turá – Hrašné počas rekonštrukcie. Foto: sctsk.sk.

Najdlhšie opravované úseky v rámci tejto zákazky sú na cestách III/1232 Modrová – Nová Lehota (4,57 km), III/1198 Vrbovce – Chvojnica (3,9 km), II/499 Brezová pod Bradlom – Košariská (3,8 km), II/507 Slávnica – Bolešov (3,7 km), III/1912 Zliechov – Gápel (3,5 km), II/593 Brodzany – hranica okresov Piešťany a Topoľčany, križovatka Krnča (3,28 km), III/1261 Babulicov Vrch – Myjava (2,8 km), III/2112 Zliechov – hranica Žilinského samosprávneho kraja (2,7 km), III/1965 Dolný Moštenec – Horný Moštenec (2,5 km) a III/1882 Horná Súča (2,07 km).

Zrušili dve súťaže na obnovu štyroch úsekov ciest

Trenčiansky kraj zároveň zrušil dve verejné súťaže na rekonštrukciu ciest druhej triedy. Jeden tender sa týkal obnovy ciest II/579 Hradište – Partizánske a II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, I. a II. etapa za predpokladanú cenu 8,52 mil. eur a druhý tender mal riešiť opravu ciest II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža a II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, I. etapa za odhadované náklady 7,12 mil. eur bez DPH.

Kraj zdôvodnil zrušenie oboch súťaží svojimi administratívnymi pochybenianmi počas realizácie procesu verejného obstarávania, ktoré vylúčili jeho ďalšie pokračovanie.

Ilustračné foto: sctsk.sk.

Cesty zrekonštruujú cez spoločnú súťaž pre štyri kraje

Štyri spomínané úseky ciest v Trenčianskom kraji majú byť napokon zrekonštruované v rámci spoločnej verejnej súťaže na modernizáciu sedemnástich úsekov ciest druhej triedy v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom kraji. Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje 56,26 mil. eur bez DPH (67,51 mil. eur vrátane DPH). Aj toto verejné obstarávanie zabezpečuje firma EkoAuris PLUS.

Úsek II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice má odhadované náklady prác 4,16 mil. eur, II/517 Považská Bystrica, most Orlové – Domaniža 4,49 mil. eur, II/579 Hradište – Partizánske 4,35 mil. eur a II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava 2,86 mil. eur bez DPH. Modernizácia týchto úsekov má trvať deväť mesiacov.

Spravujú takmer tisícpäťsto kilometrov ciest druhej a tretej triedy

Cesty druhej a tretej triedy v Trenčianskom samosprávnom kraji má na starosti Správa ciest TSK so sídlom v Trenčíne. Zriadená bola rozhodnutím zastupiteľstva kraja k 1. januáru 2004 ako rozpočtová organizácia a od začiatku roka 2007 bola zmenená jej forma hospodárenia na príspevkovú organizáciu. Spravuje 349 kilometrov ciest druhej triedy a 1 139 kilometrov ciest tretej triedy.

Cesty
Ilustračné foto: sctsk.sk.
Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom