Trnavskí cestári plánujú letnú a zimnú údržbu za 10 miliónov eur

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja chce cez verejnú súťaž vybrať dodávateľa na zimnú a letnú údržbu ciest v kraji na tri roky. Zároveň plánuje nakúpiť šesť sypacích vozidiel, vrátane doplnkových nadstavieb, resp. radlíc na zimnú údržbu predbežne za 1,33 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. 

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (SÚC TTSK) predpokladá vynaložiť na zimnú a letnú údržbu ciest v kraji za tri roky predbežne takmer 10 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (12 mil. eur vrátane dane). Ako vyplýva z bežiacej verejnej súťaže, lehota na predkladanie ponúk je 26. septembra, pričom poskytovateľ služieb má vzísť z následnej elektronickej aukcie.

Uchádzači musia preukázať, že za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnili služby rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, minimálne v objeme 2 mil. eur bez dane pre zimnú údržbu, resp. 5 mil. eur spolu pre letnú údržbu.

Požadovaný celkový obrat za posledné tri hospodárske roky je najmenej 19,9 mil. eur. „Vzhľadom na charakter a rozsah zákazky je potrebné, aby úspešný uchádzač mal priaznivé finančné a ekonomické postavenie (kladnú likviditu) a teda aj platobnú schopnosť – schopnosť uhrádzať splatné záväzky,“ oznámili cestári.

Sypače môžu stáť predbežne 1,3 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty   

Správa a údržba ciest v Trnavskom kraji chce tiež nakúpiť šesť sypacích vozidiel predbežne za 1,33 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (1,59 mil. eur vrátane dane). Súčasťou zákazky s plánovaným dodaním sypačov za jeden mesiac sú podľa vyhlásenej verejnej súťaže doplnkové nadstavby, resp. radlice na zimnú údržbu.

Lehota na predkladanie ponúk je 20. októbra, pričom dodávateľa má tiež určiť elektronická aukcia.

„V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa a ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu kúpy, vrátane prihlásenia vozidiel na dopravnom inšpektoráte s pridelením EČV (evidenčné číslo vozidla) a dodania písomnej dokumentácie, patriacej k predmetu kúpy,“ uviedli trnavskí krajskí cestári.

Obidve verejné obstarávania pre nich zabezpečuje spoločnosť Visions Consulting, s. r. o. z Trnavy.

Spravujú 1 592 kilometrov ciest vo vlastníctve kraja

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja vznikla 1. januára 2004 ako rozpočtová organizácia kraja. Predchádzalo tomu zlúčenie troch bývalých preddavkových vnútorných organizačných jednotiek Slovenskej správy ciest Bratislava (SSC), a to Správy a údržby Trnava, Správy a údržby Dunajská Streda a Správy a údržby Senica.

Organizácia vykonáva správu a údržbu 1 592 kilometrov ciest vo vlastníctve kraja v siedmich okresoch, z toho 528 km ciest II. triedy a 1 064 km ciest III. triedy. Spravuje aj 386 mostných objektov na týchto cestách. Okrem toho zabezpečuje aj údržbu štátnych ciest I. triedy na území Trnavského a štyroch ciest I. triedy na území Bratislavského kraja na základe zmluvy s SSC.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom