Trnavskí cestári zrušili tender na rozmrazovacie prostriedky

Odhrňovače Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja. Foto: SÚC TTSK

Predpokladaná cena zákazky na dodávku rozmrazovacích prostriedkov pre zimnú údržbu ciest na tri roky predstavovala 3,32 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (SÚC TTSK) zrušila verejnú súťaž na dodávku rozmrazovacích prostriedkov pre zimnú údržbu ciest na tri roky. Predpokladaná cena zákazky predstavovala 3,32 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (3,98 mil. eur vrátane dane). Cestári zdôvodnili zrušenie tendra tým, že v lehote pred predkladaním ponúk zistili, že súťažné podklady obsahujú nesúlad medzi obchodnými podmienkami dodania a špecifikáciou predmetu zákazky.

„Uvedenú nezhodu je možné odstrániť iba tým, že verejný obstarávateľ zruší vyhlásený postup zadávania zákazky. V prípade, ak by verejný obstarávateľ pokračoval vo verejnom obstarávaní, ďalším konaním by mohli byť porušené princípy verejného obstarávania, najmä princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov,“ oznámili cestári vo Vestníku verejného obstarávania.

Súťaž bola vyhlásená v auguste, lehota na ponuky sa posunula trikrát

Verejná súťaž na dodávku rozmrazovacích prostriedkov pre zimnú údržbu ciest počas zimných období 2016/2017 až 2018/2019 bola vyhlásená v auguste. Pôvodná lehota na predkladanie ponúk 20. septembra sa posunula trikrát, naposledy na 8. novembra. Verejné obstarávanie pre trnavských cestárov zabezpečovala spoločnosť Process Management, s. r. o., z Bratislavy.

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja vznikla 1. januára 2004 ako rozpočtová organizácia kraja. Predchádzalo tomu zlúčenie troch bývalých preddavkových vnútorných organizačných jednotiek Slovenskej správy ciest Bratislava (SSC), a to Správy a údržby Trnava, Správy a údržby Dunajská Streda a Správy a údržby Senica.

Organizácia vykonáva správu a údržbu 1 592 kilometrov ciest vo vlastníctve kraja v siedmich okresoch, z toho 528 km ciest II. triedy a 1 064 km ciest III. triedy. Spravuje aj 386 mostných objektov na týchto cestách. Okrem toho zabezpečuje aj údržbu štátnych ciest I. triedy na území Trnavského a štyroch ciest I. triedy na území Bratislavského kraja na základe zmluvy s SSC.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom