Útvar hodnoty za peniaze odporúča prepracovať štúdiu R2 na trase Kriváň - Tornaľa, je zastaralá a neaktuálna

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) by bez aktualizácie štúdie uskutočniteľnosti nemala pokračovať v príprave nových úsekov rýchlostnej cesty R2 na juhu stredného Slovenska.

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) na Ministerstve financií SR odporúča pred prípadným pokračovaním v príprave projektov aktualizovať alebo vypracovať novú štúdiu uskutočniteľnosti podľa platnej metodiky a na základe aktuálnych údajov.

Rast stavebných materiálov

Navrhuje tiež zvážiť varianty úplného alebo čiastočného preloženia a modernizácie časti súčasnej cesty prvej triedy I/16. Vyplýva to z analýzy projektu úsekov R2 na trase Kriváň – Tornaľa.

NDS zverejnila štúdiu uskutočniteľnosti tejto trasy rýchlostnej cesty z roku 2014. Plánuje pokračovať v príprave dvoch úsekov R2 Zacharovce – Bátka (8,3 km) a Bátka – Figa (6,2 km) v polovičnom profile, podľa dokumentácie pre stavebné povolenie sú celkové náklady na výstavbu 300 mil. eur s DPH.

„Ministerstvo dopravy SR však s nimi v investičnom pláne cestnej infraštruktúry do roku 2032 nepočíta a štúdia uskutočniteľnosti odporúča ich výstavbu až po roku 2038. Cena bola stanovená pred výrazným rastom cien stavebných materiálov v roku 2021,“ uviedol ÚHP.

Denná intenzita vozidiel na ceste I/16 medzi Lučencom a Figou dosahuje 5 700 až 8 200 vozidiel podľa údajov z roku 2019, podiel ťažkej dopravy je 25 až 30 %.

Štúdia je neaktuálna

Štúdia podľa hodnotenia projektu vychádza z neaktuálnych údajov z celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 a automatického sčítania dopravy z roku 2014.

Porovnávala iba varianty s rôznym počtom pruhov rýchlostnej cesty, nevyhodnocovala možnosť modernizácie alebo preloženia cesty prvej triedy. Náklady na výstavbu jedného kilometra dvoch spomínaných úsekov sú o približne 50 % vyššie ako už zazmluvnené zložitejšie úseky.

„Spoločenskú návratnosť projektu nie je možné vyhodnotiť. Analýza nákladov a prínosov je vypracovaná podľa neaktuálnej metodiky. Výpočty nie je možné overiť, nakoľko nie sú sprístupnené,“ upozornil ÚHP. Podľa analýzy nákladov a prínosov z priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúry sú projekty v súčasnej podobe spoločenský nenávratné.

V čase vypracovania štúdie uskutočniteľnosti trasy R2 Kriváň – Tornaľa v roku 2014 boli celkové odhadované náklady na výstavbu 846 mil. eur v polovičnom profile a 1,380 mld. eur v plnom profile.

V súčasnosti na tejto trase R2 sú v prevádzke tri úseky v dĺžke zhruba 20 km (obchvaty Oždian, Figy a Tornale v polovičnom profile), vo výstavbe sú úseky Kriváň – Mýtna (9,1 km) a Mýtna – Tomášovce (13,5 km) za 432 mil. eur s DPH. Pripravované úseky na uvedenej trase R2 Zacharovce – Bátka a Bátka – Figa sú podľa údajov NDS na jej portáli v procese majetkovoprávneho vysporiadania. Ďalšie plánované úseky na trase R2 Lovinobaňa – Ožďany (20,7 km) a Ožďany – Zacharovce (10,6 km) sú v štádiu prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MF Ministerstvo financií SRNárodná diaľničná spoločnosť (NDS)Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP)