V rámci PPP projektu je najviac rozostavaný úsek R7 Dunajská Lužná - Holice

|||
Pokládka asfaltku na R7 | Foto: D4R7 Construction
V tejto lokalite sú ukončené všetky práce na násypoch zemného telesa. Stavbári začali tiež s pokládkou podkladnej asfaltovej vrstvy.

V rámci výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 v okolí Bratislavy v celkovej dĺžke 59 kilometrov je v najvyššom štádiu rozostavanosti úsek R7 Dunajská Lužná – Holice. V tejto lokalite sú ukončené všetky práce na násypoch zemného telesa. Práce sa sústreďujú na jednotlivé konštrukčné vrstvy vozovky.

Stavbári začali tiež s pokládkou podkladnej asfaltovej vrstvy. V najbližšom období by mali odovzdať ďalší mostný objekt do užívania verejnosti. Spoločnosť D4R7 Construction, s. r. o., ako hlavný zhotoviteľ stavby o tom informovala v pondelok v tlačovej správe o postupe stavebných prác na jednotlivých úsekoch D4 a R7.

D4
D4 Ivanka, sever – Rača | Foto: D4R7 Construction

Spoločnosť zložená zo španielskej firmy Ferrovial Agroman a z rakúskeho Porr Bau neuviedla plánované lehoty ukončenia výstavby jednotlivých úsekov D4 a R7 ako súčasť PPP projektu.

Úseky R7 medzi Holicami a Bratislavou (32 km) by mali byť dokončené podľa plánu v apríli 2020. Tento termín zhotoviteľ nedávno potvrdil.

Lehota ukončenia prác úsekoch D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka Sever – Bratislava, Rača (27 km), ktoré vytvoria juhovýchodný obchvat Bratislavy, zostáva otázna. Na základe koncesnej zmluvy z roku 2016 medzi Ministerstvom dopravy a výstavby SR a koncesionárom projektu Zero Bypass Limited (Obchvat Nula) na čele so španielskou spoločnosťou Cintra by mali byť hotové v októbri 2020.

Najnáročnejší je Prievoz

Úsek R7 Bratislava, Prievoz – Ketelec je rozdelený na niekoľko častí.

„Jednou z najnáročnejších častí tohto úseku je určite mimoúrovňová križovatka Prievoz. Jej rekonštrukcia prebieha iba za čiastočného obmedzenia dopravy. To si vyžaduje úzku spoluprácu všetkých zainteresovaných strán, aby boli práce realizované a koordinované načas, a aby sa obmedzenia čo najmenej dotkli cestujúcich prechádzajúcich týmto úsekom stavby,“ povedal manažér dopravy Zdeněk Krejčí.

R7
Križovatka Prievoz | Foto: D4R7 Construction

Práce na úseku napredujú v súlade s harmonogramom. Zamerané sú na prekládky inžinierskych sietí a na zemné práce, na menšie mostné objekty a križovatky na trase.

Na stavbe R7 v okolí Dunajskej Lužnej sa podľa zhotoviteľa pracuje na objektoch kanalizácie a takisto na všetkých premosteniach rýchlostnej cesty.

„Okrem bežných mostných objektov bude na celej trase dvanásť biokoridorov vrátane troch ekoduktov ponad R7. Tie zabezpečia plynulý prechod migrujúcej zveri,“ priblížil projektový a technický manažér D4R7 Construction José Vicente Candel.

Práce napredujú

Na úseku D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka Sever trvajú práce na križovatke Jarovce na druhom moste ponad diaľnicu D2. Na križovatke Rusovce stabilizujú zeminy a pokračujú práce na násypoch zemného telesa.

Súčasťou tohto úseku bude dunajské súmostie pozostávajúce zo štyroch na seba nadväzujúcich mostov v celkovej dĺžke 2 935 metrov. Na západnom predmostí (785 metrov) ponad pravostrannú hrádzu a Jarovecké rameno je ukončená montáž druhej výsuvnej skruže i realizácia pilierov.

D4
Výstavba pilierov v Dunaji a pohľad na skruž na západnom predmostí | Foto: D4R7 Construction

Most ponad kajakársku dráhu (470 metrov) má ukončené práce na pilieroch. Nasleduje výstavba zárodku a štartovacích vozíkov.

Na stavbe hlavného mosta cez Dunaj (430 metrov) prebiehajú ukončovacie práce na základoch a zároveň aj na pilieroch. Dva piliere zo šiestich sú zrealizované.

Na východnom predmostí (1 250 metrov) cez ľavostrannú hrádzu a Biskupické rameno trvajú práce na základoch. Stavbári pracujú na piatom mostnom poli, doteraz vybetónovali viac ako 350 metrov.

Na úseku D4 Ivanka Sever – Bratislava, Rača pracujú na násypoch zemného telesa a stabilizáciách. Osádzajú objekty kanalizácie a robia aj na menších objektoch a križovatkách.

Výstavba D4 a R7

V súčasnosti je najväčším infraštruktúrnym projektom na Slovensku a jeden z najväčších PPP projektov v Európe. Súčasťou R7 budú úseky Bratislava, Prievoz – Ketelec (6,3 km) – Dunajská Lužná (8,4 km) – Holice (17,4 km).

D4-ka bude mať úseky Bratislava, Jarovce – Ivanka Sever (22,6 km) – Bratislava Rača (4,4 km). D4 a R7 budú zahŕňať štrnásť križovatiek a 122 mostných konštrukcií.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom