Vláda schválila oslobodenie od platenia odplát aj humanitárne a evakuačné lety v súvislosti s vojnou na Ukrajine

Vládna letka má nový Fokker 100
Foto: SITA/Marko Erd

Od platenia odplát budú môcť byť oslobodené aj humanitárne a evakuačné lety v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Ide o lety na prepravu záchrannej jednotky, odborníkov alebo nákladu na humanitárne účely ako pomoc pre Ukrajinu a lety na evakuáciu osôb z miesta ohrozenia zdravia alebo života na území Ukrajiny na bezpečné miesto na Slovensku alebo cez územie Slovenska na bezpečné miesto v cudzom štáte.

Právny rámec na okamžitú reakciu

Rozhodla o tom v stredu vláda, keď schválila nariadenie o letoch, pri ktorých sa nevyberajú letiskové odplaty a odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Nariadenie vlády vytvára aj právny rámec na okamžitú reakciu vo vzťahu k vyhrotenej situácii spôsobenej inváziou ruských vojsk na Ukrajine. Nariadenie bolo vypracované v nadväznosti na zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve.

Rešpektovanie medzinárodných zmlúv

Systém oslobodenia určitých letov od platenia traťových odplát je navrhnutý tak, aby boli rešpektované platné právne predpisy, najmä medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná, a vykonávacie nariadenie Európskej únie z roku 2019.

Od platenia traťových odplát sú od 1. januára 2020 povinne oslobodené lety v súlade s časťou tohto vykonávacieho nariadenia. Schválené nariadenie nadobudne účinnosť vyhlásením v Zbierke zákonov.

Vláda podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva vyhlásila 26. februára od 12:00 mimoriadnu situáciu z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie Slovenska spôsobeného ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaVláda SR