Vodiči pozor! Pripravte sa v novom roku zaplatiť daň z motorových vozidiel

Už v januári čaká motoristov daňová povinnosť
Už v januári čaká motoristov daňová povinnosť Foto: Getty images

Hneď začiatkom roka vodičov čakajú daňové povinnosti. Podľa zákona sú vodiči povinní do konca januára podať daňové priznanie z motorových vozidiel, ktoré využívajú na podnikateľské účely alebo samostatnú zárobkovú činnosť. Zároveň aj vyrubenú čiastku uhradiť.

Povinnosť vzniká všetkým, ktorí aspoň jeden deň v tomto roku využili automobil na podnikanie a uplatnili si k nemu výdavky.

Pozor na zmeny v zákone

Finančná správa SR na svojej stránke zverejnila zmeny v zákone o dani z motorových vozidiel platné od 1. januára 2020. Daňovníkov sa už začiatkom roka budú týkať dve zmeny. Po novom sa daň za rok 2019 nemusí uhrádzať, ak nepresiahne 5 eur.

Tou druhou zmenou je, že daňovník podá oznámenie o zániku daňovej povinnosti na tlačive, ktoré zverejní Finančné riaditeľstvo SR na webe. 

Novela zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke podrobnejšie definuje používanie vozidla na podnikateľské účely. Teda aj účtovanie o vozidle, evidovanie vozidla v daňovej evidencii, uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla či používanie vozidla na podnikanie. Vozidlo používané na pracovné účely musí byť zapísané v majetku firmy.

Povinnosť podať daňové priznanie vzniká aj vtedy, ak bolo vozidlo využité čo i len jeden deň v roku na podnikateľské účely.

Vodiči pripravte sa na zmeny v zákone o dani z motorových vozidiel
Vodiči pripravte sa na zmeny v zákone o dani z motorových vozidiel Foto: Getty images

Vozidiel, ktoré sú označené špeciálnym evidenčným číslom M (nové vozidlá, ktoré sa testujú na skúšobných jazdách), H (historické vozidlá) a S (autá na športové účely), sa daňové zaťaženie netýka.

Ročnú sadzbu dane si o polovicu budú môcť znížiť motoristi, ktorí využívajú elektromobily, vozidlá s hybridným motorom, autá s pohonom na zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený plyn (LNG). Do tejto kategórie pribudli aj autá na vodíkový pohon.

Kto je povinný platiť daň?

Povinnosť podať daňové priznanie z motorového vozidlá má právnická a fyzická osoba, ktorá je:

 • ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade
 • má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie
 • je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Kedy daňová povinnosť zaniká?

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k:

 • vyradeniu z evidencie
 • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania
 • zániku daňovníka bez likvidácie
 • zmene držiteľa vozidla
 • ukončeniu použitia vozidla, v ktorého doklade je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá zomrela
 • ukončeniu použitia vozidla, v ktorého doklade je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie
 • ukončeniu použitia vozidla zamestnancom, ktorému zamestnávateľ vypláca cestovné náhrady za toto vozidlo

Daňová povinnosť odpadá aj osobe, ktorej vozidlo ukradli. Zaniká posledným dňom v mesiaci, kedy majiteľ dostal od Policajného zboru potvrdenie o odcudzení vozidla.

Výška dane závisí od kubatúri

Výška dane z motorových vozidiel sa odvíja od objemu motora a hmotnosti vozidla, respektíve od počet náprav. Teda napríklad menšie auto určené do mesta tak zaplatí oveľa menej ako napríklad niekoľko tonová dodávka.

Ročná sadzba dane pre osobné vozidlá
Ročná sadzba dane pre osobné vozidlá Foto: Finančná správa SR

Načo netreba zabudnúť?

Podnikatelia často opomenú povinnosť zaplatiť daň v prípade, že svojmu zamestnancovi vyplatili cestovné náhrady na pracovnú cestu, kedy využil vlastné auto.

Ilustračné foto Foto: Getty images

Zamestnávateľ je zároveň povinný evidovať, kedy a za aké vozidlo boli vyplatené tieto cestovné náhrady. Priznanie k dani podáva daňovník vecne príslušnému správcovi dane, ktorú vykonáva daňový úrad v mieste trvalého bydliska fyzickej osoby alebo podľa sídla právnickej osoby.

Pozor na lehotu podania!

Podnikatelia by si mali dať pozor, aby neprešvihli termín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Motoristi tak majú čas do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Posledným dňom lehoty zároveň musí byť zaplatená aj celá výška tejto dane.

Tento termín však neplatí ak sa firma nachádza v konkurze či v likvidácii, ak podnikateľ prerušil podnikateľské aktivity alebo zomrel.

Niektoré vozidlá sú oslobodené o dane
Niektoré vozidlá sú oslobodené o dane Foto: Getty images

Vozidlá oslobodené od dane

Od povinnosti platiť daň za vozidlo sú oslobodené vozidlá:

 • diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
 • záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
 • osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách7) vo verejnom záujme,
 • používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe
Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Finančná správa SRFinančné riaditeľstvo SR