Východniari rátajú pred spaním namiesto ovečiek - kamióny

Kamiónová doprava znepríjemňuje život ľuďom na Východe
Kamiónová doprava znepríjemňuje život ľuďom na Východe Foto: Pixabay

Dramatickú dopravnú situáciu na východe Slovenska, konkrétne v Košickom a Prešovskom kraji paralyzuje kamiónová doprava už niekoľko desiatok rokov. Obyvatelia malých obcí, ktoré sú na hlavnej tranzitnej trase Poľsko – Maďarsko doplácajú na nečinnosť kompetentných orgánov.

Reč je o ceste I/79, ktorú by sme mohli označiť aj za prekliatu či začarovaný kruh protichodných rozhodnutí kompetentných. Na tomto približne 100 kilometrovom úseku sa malo pôvodne vystavať 12 obchvatov. Cieľom bolo odkloniť tranzitnú dopravu mimo obce.

Mapa vybudovaných diaľničných úsekov
Mapa vybudovaných diaľničných úsekov Foto: NDS

Ako Nasadoprava.sk informoval Ján Vitkovic z Petičného výboru obce Dvorianky a miestny aktivista bojujúci za lepšie životné podmienky obyvateľov, zlá situácia stagnuje už najmenej dve desaťročia a to aj napriek záverom hygienika či územnej dokumentácii.

Obyvatelia obcí sú zúfalí

Problém s nadmernou tranzitnou dopravou pociťujú najmä miestni obyvatelia. Vibrácie z kamiónov narúšajú statiku ich rodinných domov, pre veľký hluk nemôžu vetrať a v noci sa pokojne vyspať.

„Potrebujeme sa vyspať, my takisto vstávame do práce.Keď niekto počíta ovečky pred spaním, my počítame kamióny, je to smutné,“ apelovala na štátne úrady občianka Dvorianok počas protestu v roku 2015.

Obyvatelia obce Dvorianky protestovali za lepší život
Obyvatelia obce Dvorianky protestovali za lepší život Foto: Webnode

Ministerstvo výstavby reagovalo, že výstavba obchvatu obce Dvorianky nie je opodstatnená z dôvodu nesplnenia kritérií ekonomickej návratnosti, teda hodnoty za peniaze.

„Preto sa aktuálne o príprave a stavbe obchvatu Dvorianky neuvažuje. Na posúdenie ekonomickej efektívnosti stavby bola spracovaná analýza nákladov a prínosov, tzv. CBA,“  okomentovalo situáciu súčasné vedenie rezortu dopravy.

Problém s kamiónmi sa mal vyriešiť do roku 2023

Vitkovic uviedol, že obchvaty obcí na ceste I/79 boli zadefinované v starých dokumentoch územných celkov a boli zaradené medzi verejnoprospešné stavby v oblasti dopravy. Do dnešného dňa sa však so stavebnými prácami ani len nezačalo a pravdepodobne sa ani tak skoro nezačne.

Slovenská správa ciest (SSC) si nechala v roku 2017 vypracovať štúdiu realizovateľnosti obchvatov pre túto komunikáciu. V závere štúdie sa uvádza, že z hľadiska ekonomickej návratnosti sa má vybudovať iba jeden obchvat a to okolo obcí Hriadky, Vojčice a mesta Trebišov.

Štúdia zhodnotila, že na ostatných úsekoch je dostatočné postupovať na základe rekonštrukcie už existujúcej cestnej komunikácie.

V roku 2013 na podnet ešte vtedajšieho ministra dopravy Jána Počiatka, ktorý dal pokyn na prešetrenie situácie rezortným hygienikom vzišlo, že je nevyhnutné tranzitnú dopravu odkloniť mimo obce. Ten následne nariadil SSC v rozhodnutí o správnom delikte pri riešení hluku v obci, realizáciu obchvatu s termínom realizácie do roku 2023.

„Je to absurdný stav kedy je platné rozhodnutie na realizáciu obchvatu obce a ministerstvo nepridelilo SSC financie – pretože vraj obchvat obce je neekonomický, ale pritom nie sú zohľadnené zdravotné rizika obyvateľov obce Dvorianky – je to slovenské Kocúrkovo,“ konštatuje kroky rezortu člen Výboru.

Začarovaný kruh sa ešte viac zamotáva

Aj napriek tomu, že súčasná vládna garnitúra eviduje zlý životný štandard a zhoršené životné podmienky obyvateľov dotknutých obcí, situáciu nerieši.

„Cesta I. triedy – I/79, ktorá vznikla prekategorizovaním z cesty II. triedy, plní funkciu medzinárodného cestného koridoru v smere Maďarsko – Poľsko. Vzhľadom k tomu, že nie sú vybudované obchvaty obcí, je znížená kvalita bývania v týchto obciach,“ konštatuje sa v materiáli priamo z rokovania vlády.

V prípade obce Dvorianky rezort pristúpil aspoň k čiastočnému riešeniu problému. Nechal zrekonštruovať miestnu komunikáciu, ktorá sa realizuje v II. etapách v celkovej hodnote 700-tisíc eur. Prvá etapa bola zrealizovaná v roku 2017, na druhom úseku sa momentálne pracuje.

V rámci I. etapy bol vybudovaný dvojstranný spomalovač a zrekonštruovalo sa 300 m cesty, bol použitý tzv. nízkohlukový asfalt.

II. etapa realizovaná v tomto roku pozostáva z pokládky tichého asfaltu na 800 m technológiou VIAPHONE, vrátane osadenia nových kanalizačných poklopov.

Hluk je podmienený dodržiavaním povolenej rýchlosti

Vitkovic podotkol, že aby asfalt mohol plniť svoj úlohu, je dôležité dodržiavať maximálne povolenú rýchlosť, teda 40km/h v obci. Podla neho však problém s hlukom môže vyriešiť jedine vystavanie obchvatu Dvorianky, ktorý sľuboval ešte bývalý minister Ján Počiatek v roku 2015.

Aktivista upozorňuje, že rýchlosť v obci vodiči zásadne nedodržiavajú. Výbor preto žiada inštaláciu stacionárnych radarov, ktoré by merali rýchlosť 24-hodín denne.

Ministerstvo sa háji, že pri meraní hlukovej záťaže po zrealizovaní I. etapy úseku v Dvoriankach sa zistilo, že došlo k zníženiu hlukovej záťaže v mieste merania na dotknutom úseku.

Prípustné hodnoty určujúce veličiny pre referenčné časové intervaly deň, večer, noc počas merania v dňoch 2. 12. a 5. – 7. decembra 2017 neboli prekročené povolené limity. Uviedlo ministerstvo.

Konštatovanie ministerstva označil Vitkovic za klamlivé a závádzajúce. Uviedol, že hodnoty hluku namerané v obci boli prekročené. Výsledky má dokonca aj potvrdené čierne na bielom.

Zdôraznil, že keďže SSC nepožiadala o udelenie výnimky, ktorá sa dáva vo výnimočných prípadoch a to v rozpätí 10 decibelov, takže hluk jednoznačne prekračuje prípustné hodnoty uvedené vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR.

Ako medzi dvoma mlynskými kameňmi

Petičný výbor sa pri riešení problému s osadením stacionárnych radarov ocitol akoby medzi dvoma mlynskými kameňmi. V tomto prípade, medzi dvoma ministerstvami. Rezort dopravy a ministerstvo vnútra sa nevedia dohodnúť, kto vyrieši a zaplatí osadenie stacionárnych radarov.

„Kontrolovanie dodržiavania pravidiel cestnej premávky, napr. dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti zo strany vodičov nie je v kompetencii rezortu dopravy, ale príslušného útvaru Policajného zboru SR,“ vyhovára sa ministerstvo dopravy.

Pomôcť by mohla vážnica

Osadenie vážnice na meranie hmotnosti kamiónov spolu s radarmi by zásadne prispeli k zníženiu otrasov z prejazdov ťažkých kamiónov cez obec. Zároveň by sa znížilo poškodzovanie rodinných domov otrasmi, znížil by sa aj hluk a v neposlednom rade by si preťažené kamióny pod hrozbou pokuty zvolili inú trasu a obišli obec.

Aktivista upozornil, že SSC začala problematiku obce Dvorianky riešiť až potom, čo zinkasovala niekoľko pokút od ministerstva. Keď sa zistilo, že obchvat je neekonomický, SSC rozbehlo projekt vážnice v obci. „Vybrali aj firmu na realizáciu dynamického váženia kamiónov spolu s umiestnením radarov v obci. Tento projekt však stoplo ministerstvo dopravy,“ uviedol Vitkovic.

MDV SR sa vyjadrilo, že s realizáciou vážnice na ceste I/79 v obci Dvorianky neuvažuje. Dynamické meranie hmotnosti (meranie nápravových tlakov) nie je úradným meraním a ani neslúži pre potreby úradného merania.

Toto meranie je len orientačné, aby bolo možné využiť jeho výsledky. Musí byť doplnené riadnym statickým meraním za účasti Policajného zboru SR, dodal rezort na margo vážnice.

Boj za lepší život pokračuje

„Čiastočné úspechy sme samozrejme dosiahli, cesta I/79 je spoplatnená pre kamióny (bez prejazdov cez dediny), zablokovali sme nedeľnú jazdu kamiónov, aj sa začalo s rekonštrukciou cesty v obci. Máme tichý asfalt, nové spomaľovače, nove kanalizačné poklopy,“ teší sa aspoň z mála Vitkovic.

Nutná je však rekonfigurácia parametrov stavby tak, aby bola aj finančne efektívna a aby bolo možné ju financovať so zdrojov EÚ, dodal.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ján Vitkovic