Výstavba obchvatu Šale sa má podľa rezortu dopravy začať tento rok

Šaľa
Pohľad na mesto Šaľa. Foto: sala.sk.

Slovenská správa ciest vyhlásila tender na zhotoviteľa severného obchvatu, ktorý odľahčí mesto Šaľa od tranzitnej dopravy. 

Výstavba obchvatu Šale by sa podľa ministerstva dopravy a výstavby mala začať v tomto roku. Slovenská správa ciest vyhlásila tender na zhotoviteľa, predpokladaná hodnota zákazky je 60,3 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Projekt bude spolufinancovaný z eurofondov.

Projekt výstavby obchvatu Šale bol štúdiou realizovateľnosti potvrdený ako najpotrebnejší na ceste I/75 Galanta – Šaľa – Nové Zámky. Štúdia posudzovala dva varianty obchvatu – severný a južný, pričom oba sa podľa rezortu dopravy javia ako uskutočniteľné.

Severný variant obchvatu

„Projekt obchvatu mesta Šaľa je jednou z mojich priorít aj vzhľadom na to, že v meste je veľmi vysoká intenzita dopravy. Som rád, že štúdia realizovateľnosti potvrdila navrhovaný severný variant ako vhodný na výstavbu, a verím, že súťaž na zhotoviteľa a odovzdanie staveniska sa uskutoční už v tomto roku,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek.

„Ministerstvo dopravy odporúčalo Slovenskej správe ciest pokračovať v realizácii severného obchvatu Šale, vzhľadom na to, že je v súlade s územným plánom, má pripravenú projektovú dokumentáciu a príslušné povolenia v zmysle platnej legislatívy,“ informovala hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká.

Árpád Érsek
Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek. Foto: SITA/Diana Černáková.

Vyššia plynulosť a rýchlosť dopravy

Účelom stavby je podľa Slovenskej správy ciest (SSC) vybudovanie novej trasy cesty I/75 mimo zastavaného územia obchvatom mesta Šaľa a priľahlých obcí Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom a Trnovec nad Váhom.

„Vybudovaním sa dosiahne odklonenie tranzitnej dopravy z mesta a obcí, zlepšenie životného prostredia občanov a návštevníkov mesta Šaľa a dotknutých obcí, ako aj zvýšenie bezpečnosti dopravy a zníženie množstva kolízií,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa SSC Lucia Karelová. Obchvat zároveň prispeje k zvýšeniu plynulosti a rýchlosti dopravy na dotknutej cestnej sieti, teda k skráteniu času prejazdu a pribudne nový most cez Váh.

Príprava stála desať miliónov eur

Z celkových oprávnených nákladov na stavbu obchvatu tvoria zdroje Európskeho fondu regionálneho rozvoja 85 percent a prostriedky štátneho rozpočtu 15 percent. Príprava na výstavbu podľa cestárov stála zhruba 10 mil. eur, z toho majetkovo-právne vysporiadanie (trvalý a dočasný záber pozemkov, znalecké posudky, vecné bremená, úhrada za výrub drevín) 8,4 mil. eur a projektové práce 1,6 mil. eur. Predpokladaný začiatok výstavby obchvatu, v závislosti od priebehu verejnej súťaže na zhotoviteľa, je vo štvrtom štvrťroku tohto roka. Práce sú plánované približne na tri roky.

Šaľa
Mesto Šaľa. Foto: sala.sk.

Nový most cez Váh

Šaľa má v súčasnosti jediný most ponad rieku Váh, ktorým prechádza všetka tranzitná i vnútromestská doprava. Hustá premávka výrazne zaťažuje mesto a zhoršuje stav životného prostredia. Nový obchvat mesta bude mať 11,8 kilometra a zahŕňa nový most ponad rieku Váh s dĺžkou 705 metrov.

Začiatok preložky cesty I/75 je približne 120 metrov za existujúcim premostením odvodňovacieho kanála z vodného diela Kráľová, západne od obce Kráľová nad Váhom. Severozápadne obchvat obchádza obec Kráľová nad Váhom s premostením ponad rieku Váh a následne severne obchádza obec Dlhá nad Váhom, mesto Šaľa a Trnovec nad Váhom. Nad obcou Trnovec nad Váhom križuje trasa mimoúrovňovo železničnú vlečku do podniku Duslo, a. s. Koniec obchvatu bude pri obci Horný Jatov za križovatkou s cestou III. triedy.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom