Železnice dostali od štátu takmer 300 miliónov eur, na prevádzku infraštruktúry je to však málo

Vlak, Hlavná stanica Bratislava
Foto: ilustračné, zsr.sk

Dotácie zo štátneho rozpočtu pre Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) na prevádzku infraštruktúry v tomto roku sa zvýšili z pôvodných 241,6 miliónov eur aktuálne na 298,6 miliónov eur.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) najnovšie zvýšilo prostriedky pre štátneho manažéra železničnej infraštruktúry o 57 miliónov eur na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR. Vyplýva to z dodatku k Zmluve o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2017 – 2021 medzi rezortom dopravy a železnicami, zverejnenom v Centrálnom registri zmlúv.

Rokovania budú pokračovať

Ani zvýšený objem dotácií podľa ŽSR nerieši problém ich podfinancovania v aktuálnom roku, naďalej nezohľadňuje potrebné finančné zdroje na realizáciu zmluvy v plnom rozsahu a na infraštruktúru na zabezpečenie plnohodnotného prevádzkovania súčasných aktívnych železničných tratí.

Ministerstvo dopravy a železničiari sa preto dohodli, že budú pokračovať v rokovaniach a vyvinú maximálne úsilie na zabezpečenie financovania, ktoré umožní plnenie požiadaviek rezortu na kvantitatívne a kvalitatívne parametre a rozsah prevádzkovania dráhy a jej súčastí v zmluvne dohodnutom rozsahu.

Milióny eur na investičné akcie

Štát okrem zdrojov na prevádzku infraštruktúry poskytoval ŽSR ročne 22,5 miliónov eur na kompenzáciu finančných vplyvov zo zníženia úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre pre nákladných dopravcov. Táto suma v terajšom roku cez dodatok k zmluve v septembri vzrástla na 24,9 miliónov eur.

Ministerstvo dopravy a ŽSR uzavreli ešte v júli tohto roka zmluvu o poskytnutí vyše 26 miliónov eur na investičné akcie v rámci modernizácie a rozvoja železničnej dopravnej cesty do konca roka 2021.

Vyrovnané hospodárenie

ŽSR podľa bilancie ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov by na základe zmluvy o prevádzke železničnej infraštruktúry mali v tomto roku dosiahnuť vyrovnané hospodárenie.

Celkové plánované náklady sú v objeme 433,8 miliónov eur, z toho najviac na služby v minimálnom prístupovom balíku vyše 390 miliónov eur a na služby v traťovom prístupe k servisným zariadeniam a ďalšie služby 42 miliónov eur.

Najviac zhltli ekonomicky oprávnené náklady

Celkové výnosy sú plánované vo výške 405,8 miliónov eur, z toho najväčšiu časť tvoria úhrada od ministerstva dopravy na ekonomicky oprávnené náklady súvisiace so službami vo výške 298,6 miliónov eur a úhrady od dopravcov za prístup k železničnej infraštruktúre za 78 miliónov eur.

Stratu z rozdielu medzi skutočnými nákladmi a výnosmi zo zmluvy o prevádzke železničnej infraštruktúry v objeme 28 miliónov eur chcú železničiari vykryť nerozdeleným ziskom z minulých rokov. Celkový výsledok hospodárenia na základe zmluvy by tak mal byť vyrovnaný.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MDV Ministerstvo dopravy a výstavby SRMF Ministerstvo financií SRŽSR Železnice Slovenskej republiky