Železnice plánujú komplexnú rekonštrukciu ozubnicovej trate Štrba - Štrbské Pleso

Súčasná zubačka Štrba - Štrbské Pleso v zime. Foto: ZSSK.
Stavebné práce v odhadovanej hodnote takmer osemnásť miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty by mali trvať desať mesiacov.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú komplexnú rekonštrukciu ozubnicovej trate v úseku Štrba – Štrbské Pleso v dĺžke 4,8 kilometra. Za stavebné práce v trvaní desať mesiacov predpokladajú vynaložiť 17,74 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Ako vyplýva z vyhlásenej verejnej súťaže, súčasťou investície bude rekonštrukcia koľají, výhybiek a nástupíšť v železničných staniciach Štrba a Štrbské Pleso, ako aj na zastávke Tatranský Lieskovec.

„Celkovo v rámci stavby je navrhovaných päť nových výhybiek s ozubnicovým systémom a jedna výhybka (v ŽST Štrbské Pleso) bez ozubnice. Ďalej predmetom stavby je v potrebnom rozsahu realizovať rekonštrukciu železničného zvršku, železničného spodku, odvodnenie železničnej trate, rekonštrukciu nástupíšť v ŽST Štrba OŽ, Štrbské Pleso OŽ a v zastávke Tatranský Lieskovec,“ informovali ŽSR v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Zákazka zahŕňa aj rekonštrukciu osvetlenia nástupíšť, podlahy v hale železničnej stanice Štrba, priechodov pre chodcov a oporných múrov. Ďalej opatrenia proti padaniu skál, úpravy trakčného vedenia, zabezpečovacieho zariadenia, traťovú kabelizáciu a elektrický ohrev výhybiek.

Výluka najviac pol roka

Železnice pre rekonštrukciu ozubnicovej trate schvália úspešnému uchádzačovi nepretržitú výluku železničnej dopravy v trvaní maximálne šesť mesiacov. Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 14. júna. Platiť musia minimálne do 31. marca 2020.

Potrebná je zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponuky vo výške 500 tisíc eur. Jednou z podmienok účasti v tendri je predloženie zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) na ozubnicovej železnici Štrba – Štrbské Pleso a na Tatranských elektrických železniciach (TEŽ) nasadí postupne päť nových ozubnicových elektrických jednotiek a jeden multifunkčný rušeň. Vozidlá dodá švajčiarska spoločnosť Stadler Bussnang AG do roku 2022 za 38,8 milióna eur bez DPH.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ŽSR Železnice Slovenskej republiky