Železnice SR začali tender na modernizáciu traťového úseku Poprad - Lučivná

V rámci modernizácie traťového úseku Poprad - Lučivná bude obnovená aj železničná stanica vo Svite. Foto: ŽSR

Predpokladaná cena modernizácie úseku Poprad – Lučivná je 95,5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Práce plánované na dvadsaťpäť mesiacov chcú železnice financovať z peňazí Európskej únie cez Nástroj na prepájanie Európy.

BRATISLAVA 3. júla (SITA) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vyhlásili verejnú súťaž na modernizáciu traťového úseku Poprad – Lučivná za predpokladanú cenu 95,5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (114,6 mil. eur vrátane dane).

Práce naplánované na dvadsaťpäť mesiacov chcú financovať s využitím peňazí Európskej únie cez Nástroj na prepájanie Európy (CEF). Ako vyplýva z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ide o prvú etapu plánovanej modernizácie úseku Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry v rámci železničnej trate Žilina – Košice.

Obnovia aj železničnú stanicu vo Svite

Stavba je rozdelená na úseky Poprad – Svit, Svit – Štrba a jej súčasťou bude aj modernizácia železničnej stanice vo Svite. Lehota na predkladanie ponúk je 7. septembra a platiť musia do 31. mája 2018. Štátny správca železničnej infraštruktúry bude organizovať obhliadku modernizovaného úseku 18. augusta.

„Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate na predmetnom úseku, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V a pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva, napríklad Technické špecifikácie interoperability, európskych noriem, legislatívy a noriem SR a dohôd AGC a AGTC. Hlavnou úlohou je umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov,“ oznámili ŽSR vo Vestníku verejného obstarávania.

AGC je Európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach, AGTC je Európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a súvisiacich objektoch.

Modernizácie trate má zvýšiť komfort a plynulosť jazdy

„Navrhovaná stavba musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona o dráhach,“ dodali železničiari.

„Modernizácia predmetnej trate železničnej siete pozostáva z prestavby jestvujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom zvýšenia jej technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších a najprogresívnejších prvkov a tým skvalitnením a zlepšením jej technických parametrov a ukazovateľov ako celku,“ informovali ŽSR.

„Vybudovaním modernej železničnej trate sa zvýši komfort a plynulosť jazdy a tým sa v konečnom dôsledku znížia negatívne účinky dopravy na okolité prostredie, ktoré budú eliminované aj ďalšími technickými opatreniami,“ uviedli železničiari.

Predpokladaná cena vychádza zo štúdie realizovateľnosti a z dohody s agentúrou INEA

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe aktualizácie štúdie realizovateľnosti pre modernizáciu trate Žilina – Košice – Čierna nad Tisou – štátna hranica (vypracovanej združením Star EU – CDV), ako aj podľa dohody ŽSR a Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA) zo 17. novembra 2016 v zmysle právomocí udelených Európskou komisiou.

Železnice Slovenskej republiky vznikli 1. januára 1993 a v Obchodnom registri SR sú zapísané od 31. decembra 1993 ako nástupca štátneho podniku. Na základe transformácie a reštrukturalizácie sa od 1. januára 2002 od ŽSR oddelila osobná a nákladná doprava. Podnik má základné imanie 800,17 mil. eur.

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
    Firmy a inštitúcie ŽSR Železnice Slovenskej republiky