Železničná spoločnosť získa od štátu ďalšie milióny eur, musí však splniť viaceré podmienky

Vlak, železnice
ZSSK by mala dodatočne získať viac ako 200 miliónov eur. Ilustračné foto: slovakrail.sk.

Štát poskytne pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) ďalšie desiatky miliónov eur, podmienkou je splniť ešte v tomto roku viaceré opatrenia na zefektívnenie železničnej osobnej dopravy. Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo financií SR sa na tom dohodli v spoločnom memorande o spolupráci, ktoré je zároveň naplnením vzájomnej dohody o dofinancovaní národného osobného vlakového dopravcu.

Ako rezort financií vo štvrtok informoval, s ministerstvom dopravy sa zaviazali, že dodatočné peniaze vyčlenené v roku 2021 na železničnú dopravu vo výške najviac 262,9 milióna eur, budú čerpané efektívne s ohľadom na princíp hodnoty za peniaze.

Z uvedenej sumy má ísť pre ZSSK 80 miliónov eur na prevádzku a 130 miliónov eur na doplatky za roky 2019 a 2020. Nad rámec schváleného štátneho rozpočtu na rok 2021 rezort financií už skôr poskytol 52,9 milióna eur. Dokument zahŕňa predbežné odhady výdavkových limitov na roky 2022 až 2024.

Stabilita a predvídateľnosť je prvoradá

„Cieľom memoranda je zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť ďalšieho fungovania a financovania ZSSK. Kľúčovým medzníkom, ku ktorému memorandum smeruje, je zmena konceptu objednávania železničnej dopravy,“ uviedlo ministerstvo financií.

Výkony vo verejnom záujme bude štát objednávať na základe plánu dopravnej obslužnosti, ktorý bude vychádzať z analytických dát a regionálnych potrieb. „Plán dopravnej obslužnosti stanoví interval, kapacitu a kvalitu jednotlivých vlakových liniek a bude podkladom pre tvorbu grafikonu vlakovej dopravy,“ priblížil rezort financií.

ZSSK musí pri nákupoch zohľadňovať skutočné priority, dostupné zdroje a blížiacu sa liberalizáciu železničnej dopravy.

Spoločnosť by sa mala sústrediť na náhradu zastaraných elektrických rušňov a pri investovaní hľadať riešenia, ktoré zvýšia využitie vozidiel. Memorandum má zároveň viesť k navrhovaniu opatrení z hľadiska ich dlhodobej udržateľnosti aj po ukončení poskytovania dodatočného financovania.

Uvoľnenie ďalších financií má podmienku

Z dodatočného financovania ZSSK v tomto roku vo zvyšnom objeme 210 miliónov eur už rezort financií uvoľnil 90 miliónov eur, z toho 26 miliónov eur na prevádzku a 64 miliónov eur ako doplatky za roky 2019 a 2020.

Podmienkou uvoľnenia ďalších 27 miliónov eur na prevádzku je do 30. septembra upraviť rámcovú zmluvu o dopravných službách na roky 2021 až 2030 a čiastkovú zmluvu na rok 2021 dodatkom s limitom a prizvaním ministerstva financií ako tretej zmluvnej strany. Potrebná je aj objednávka optimalizovaného grafikonu vlakovej dopravy 2021/2022.

Ďalších 93 miliónov eur (na prevádzku 27 miliónov eur, na doplatky 66 miliónov eur) je podmienené opatreniami do 31. októbra. Ide napríklad o prípravu plánu dopravnej obslužnosti, objednávku optimalizovaného grafikonu vlakovej dopravy 2022/2023 podľa postupného zavádzania plánu a tiež o uzavretie čiastkovej zmluvy pre rok 2022 s limitom a účasťou rezortu financií ako zmluvnej strany.

Zabezpečiť treba aj efektívne uzatváranie nových zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MDV Ministerstvo dopravy a výstavby SRMF Ministerstvo financií SRZSSK Železničná spoločnosť Slovensko