Zhotoviteľ D1 s tunelom Višňové je povinný pokračovať vo výstavbe, oznámila NDS

D1 - tunel Višňové
Stavenisko v okolí tunela Višňové na budúcom úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala. Foto: SITA/Milo Fabian.

Národná diaľničná spoločnosť prioritne pracuje na všetkých možnostiach a scenároch s jediným cieľom, a to čo najrýchlejšie sprevádzkovať úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala.

Zhotoviteľ diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové je naďalej povinný pokračovať vo výstavbe, nemá právo prerušiť práce a plne zodpovedá za jej dokončenie. Informovala o tom vo štvrtok Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) s tým, že prioritne pracuje na všetkých možnostiach a scenároch s jediným cieľom, a to čo najrýchlejšie sprevádzkovať tento úsek.

„NDS zároveň poskytuje zhotoviteľovi nadštandardnú súčinnosť pri všetkých úlohách vyplývajúcich zo zmluvy,“ uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Taliansko-slovenské združenie spoločností Salini Impregilo, S. p. A., a Dúha, a. s., nasadilo na stavbe diaľnice pri Žiline začiatkom tohto roka nedostatočné kapacity. Aj napriek meškaniu cez vianočné sviatky nerealizovalo na stavbe žiadne práce.

Na stavbe bolo iba 50 pracovníkov

Na stavbe tohto typu by malo podľa NDS pracovať štyristo až päťsto ľudí, v prípade potreby akcelerácie prác šesťsto až osemsto. Vo štvrtok 10. januára bolo na stavbe 50 pracovníkov, v stredu 9. januára 36 a v utorok 8. januára 31 ľudí. „Zhotoviteľ realizuje práce na tuneli a križovatke Lietavská Lúčka, na iných stavených objektoch sa nepracuje. NDS dlhodobo upozorňuje zhotoviteľa na nedostatočné kapacity na stavbe a opätovne vyzýva zhotoviteľa na navýšenie kapacít,“ upozornila Michalová.

NDS neoznámila, či od zmluvy so zhotoviteľom odstúpi, aký objem prác mu doposiaľ uhradila a o aký čas by sa mohla stavba predĺžiť v prípade odstúpenia od zmluvy a vyhlásenia novej súťaže na dokončenie prác.

Michaela Michalová
Hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Foto: ndsas.sk.
Zhotoviteľ neplatí svojim subdodávateľom

NDS už viac ako rok dostáva od subdodávateľov zhotoviteľa opakované upozornenia, že im neuhrádza platby za vykonané práce na projekte a z toho dôvodu existuje riziko zastavenia prác z ich strany. „NDS však nemá právo vstupovať do pracovno-právnych vzťahov zhotoviteľa ani do obchodných vzťahov zhotoviteľa s jeho podzhotoviteľmi. Zdôrazňujeme, že naša spoločnosť riadne uhrádza všetky platby, ktoré sú splatné v zmysle zmluvy o dielo v lehote ich splatnosti,“ poznamenala Michalová.

Meškanie sa oproti plánu zvyšuje

Stavebný dozor podľa zmluvy o dielo vykonal 28. decembra 2018 vizuálnu kontrolu sekundárneho ostenia tunela a cementobetónového krytu vozovky (míľnik č.3) v južnej a severnej tunelovej rúre tunela Višňové. Stavebný dozor konštatoval, že uvedené objekty neboli dokončené. Míľnik č. 2 (prerazenie tunela) vlani meškal necelých deväť mesiacov.

Arpád Érsek
Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek na kontrole stavby D1 s tunelom Višňové. Foto: SITA/Milo Fabian.

„Situácia pri treťom míľniku ukazuje, že meškanie sa oproti platnému harmonogramu zvyšuje, z čoho sa dá predpokladať, že zhotoviteľ nedosiahne míľnik č. 3 ani v náhradných lehotách v zmluve o dielo. NDS postupuje dôsledne podľa zmluvy o dielo a je plne pripravená využiť všetky sankcie a pokuty, ktoré zmluva umožňuje,“ dodala Michalová. Doteraz si NDS uplatnila voči zhotoviteľovi dva nároky za nesplnenie míľnika č. 2 v celkovej výške 6,147 mil. eur.

Úsek D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala v dĺžke 13,5 kilometra (z toho tunel Višňové 7,5 km) je vo výstavbe od leta 2014. Zhotoviteľ sa zaviazal diaľnicu vybudovať za zmluvnú cenu 409, 8 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (491,8 mil. eur vrátane DPH) do konca roka 2019. Tento termín pre výrazné meškanie prác však už nie je reálny.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NDS Národná diaľničná spoločnosť