Zhotoviteľ D1 s tunelom Višňové nedokáže stavbu dokončiť bez dodatočnej platby nad rámec platnej zmluvy

D1 - tunel Višňové
Stavenisko v okolí tunela Višňové na budúcom úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala. Foto: SITA/Milo Fabian.

Zhotoviteľ úseku v polovici januára predložil návrh na ukončenie kontraktu s Národnou diaľničnou spoločnosťou na realizáciu diaľničného úseku. 

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) ukončí zmluvu so zhotoviteľom úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, združením Salini Impregilo, S. p. A., a Dúha, a. s.

Zhotoviteľ deklaruje, že nie je schopný stavbu dokončiť bez dodatočnej platby nad rámec platnej zmluvy o dielo.

„Zhotoviteľ úseku v polovici januára predložil návrh na ukončenie kontraktu s NDS na realizáciu diaľničného úseku z dôvodu, že bez poskytnutia platby v minimálnej výške 100 miliónov eur nad rámec platnej zmluvy o dielo nie je schopný pokračovať vo výstavbe,“ informovala v stredu hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

D1 - tunel Višňové
Výstavba úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové. Foto: SITA/Milo Fabian.

NDS podľa zmluvy o dielo, legislatívy SR a Európskej únie takúto platbu nad rámec platnej zmluvy o dielo nemôže poskytnúť. V dohode o ukončení zmluvy sa NDS prioritne sústredila na tri ciele, a to uspokojenie oprávnených pohľadávok podzhotoviteľov, minimalizovanie predĺženia výstavby a dodržanie všetkých pravidiel Európskej únie, aby nebolo ohrozené spolufinancovanie zo zdrojov Európskej únie.

Zhotoviteľ opustí stavenisko po inventarizácii

Návrh obsahuje aj klauzulu, podľa ktorej všetky oprávnené pohľadávky podzhotoviteľov vyplatí zhotoviteľ. V prípade, ak tak neurobí, NDS zabezpečila, aby podzhotovitelia boli vyplatení z novej bankovej záruky zhotoviteľa.

Odchádzajúci zhotoviteľ po inventarizácii stavby, ktorá sa uskutoční do troch mesiacov, opustí stavenisko. „Nový zhotoviteľ vzíde z transparentnej súťaže, v ktorej nastavíme konkrétne transparentné podmienky, pričom rýchlosť dostavby bude jedným z kritérií,“ uviedla Michalová.

Michaela Michalová
Hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Michaela Michalová. Foto: ndsas.sk.

Nová súťaž o niekoľko mesiacov

„Vyhlásenie novej súťaže predpokladáme v horizonte niekoľkých mesiacov, keďže údaje z inventarizácie stavby budú tvoriť súčasť súťažných podkladov,“ priblížila hovorkyňa NDS.

Na inventarizácii stavby už obe strany začali pracovať. „NDS urobí všetko pre to, aby bol nový zhotoviteľ vybraný čo najskôr. Sprejazdnenie úseku predpokladáme v roku 2023,“ dodala Michalová

.Celý postup, ktorý NDS dohodla, bol predstavený Európskej komisii a tá ho principiálne odobrila. Zároveň sa financie z eurofondov budú môcť využiť na dostavbu úseku po splnení jasne definovaných podmienok. NDS tieto podmienky priebežne zohľadňuje v každom nadväzujúcom kroku.

D1 - tunel Višňové
Prerazenie tunela Višňové meškalo zhruba deväť mesiacov. Foto: NDS.

Vláda schválila návrh ministra dopravy

Obe strany sa svojich nárokov zo zmluvy o dielo nevzdávajú a vysporiadajú si ich mimo staveniska. NDS a zhotoviteľ sa dohodli, že takéto nároky ako aj nahromadené rozdiely vo výklade platnej zmluvy o dielo predložia na posúdenie medzinárodnej komisii na riešenie sporov, ktorá bola zriadená 28. januára 2019.

Vláda v stredu schválila návrh ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka na riešenia súčasnej situácie výstavby úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, a to vo forme návrhu dohody o ukončení zmluvy o dielo so súčasným zhotoviteľom. Zhotoviteľ už podpísal návrh dohody o ukončení zmluvy o dielo. Vláda zároveň uložila ministrovi dopravy zabezpečiť vykonanie potrebných krokov na uzavretie dohody.

D1 tunel Višňové
Kontrolný deň v tuneli Višňové na stavbe D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. SITA/Milo Fabian.

Úsek mal byť hotový koncom tohto roka

Úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala v dĺžke 13,5 kilometra (z toho tunel Višňové 7,5 km) mal byť podľa zmluvy o dielo z júna 2014 vybudovaný do konca roka 2019. Práce však oproti plánu už teraz meškajú približne rok.

Zmluvná cena výstavby predstavuje 409,8 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (491,76 mil. eur vrátane DPH). Aby štát neprišiel o finančné prostriedky Európskej únie na túto diaľničnú stavbu, musí byť dokončená najneskôr do konca roku 2023, dokedy je možné využiť európske zdroje zo súčasného programového obdobia 2014 – 2020.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom