Žilinská župa získa väčšinový podiel letiska za symbolické euro, prevod schválila Pellegriniho vláda

Letisko Žilina
Letisko Žilina. Foto: www.facebook.com

Vláda schválila prevod časti majetkovej účasti štátu v Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s. (LSZA) vo výške 65,52 % za symbolické jedno euro. Väčšinovým vlastníkom žilinského letiska bude Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) s celkovým podielom na základnom imaní 65,99 %, doteraz mu patrilo 0,47 %.

Štát prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV) si z doterajšieho majoritného podielu v letiskovej spoločnosti 99,53 % ponechá 34,01 %.

Podiel má hodnotu milióny eur

Návrh rozhodnutia o prevode časti majetkovej účasti štátu na podnikaní obchodnej spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a. s., odplatným prevodom na Žilinský samosprávny kraj predložili na stredajšie rokovanie vlády minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) a minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd).

Celková menovitá hodnota schváleného prevodu podielu štátu v LSZA vo výške 65,52 % ku koncu roka 2018 predstavovala 2,094 mil. eur. Ide o prevod 63 akcií s hodnotou každej 34 194 eur a deviatich akcií po 332 eur.

Minister dopravy a výstavby má previesť príslušnú časť majetkovej účasti štátu v nadväznosti na rozhodnutie vlády na ministerstvo hospodárstva k dňu určenému týmto rezortom. Minister hospodárstva následne zabezpečí realizáciu prevodu časti podielu štátu v žilinskom letisku uzavretím zmluvy o prevode akcií.

Nemajú žiadne pravidelné spojenie

„Finančná situácia v LSZA je v súčasnosti zložitá a je nevyhnutné hľadať také možnosti riešenia, výsledkom ktorých bude ekonomická aj prevádzková stabilita spoločnosti a zlepšenie jej výsledkov hospodárenia. Rezort dopravy sa dlhodobo snaží riešiť situáciu v LSZA aj v spolupráci s minoritným akcionárom, ktorým je ŽSK. Výsledkom spoločného rokovania je vôľa zúčastnených strán realizovať prevod, ako aj spoločný a vážny záujem zachovať prevádzku letiska Žilina a leteckú dopravu pre rozvoj regiónu a jeho potrieb,“ uvádza sa v materiáli.

Letisková spoločnosť Žilina, a. s., je v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina zapísaná od 1. januára 2005, má základné imanie 3,196 mil. eur. Letisko Žilina – Dolný Hričov vybudovali v 70. rokoch 20. storočia ako náhradu za letisko Brezovský Majer, ktoré muselo ustúpiť rozvíjajúcemu sa mestu Žilina.

Letisko v súčasnosti nemá žiadne pravidelné letecké spojenie. V roku 2018 zaznamenalo 9 881 pohybov lietadiel, čo bolo oproti roku 2017 viac o 10,9 %. Počet vybavených cestujúcich dosiahol 523 (medziročne viac o 102 osôb). Objem nákladnej prepravy 434 kilogramov bol nižší o 92 kilogramov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MDV Ministerstvo dopravy a výstavby SRVláda SRŽSK Žilinský samosprávny kraj (VÚC)