Žilinský kraj vyhlásil súťaž na prímestskú autobusovú dopravu na Orave a na Kysuciach

Foto: Arriva.

Predpokladá na to vynaložiť za tri roky, vrátane opcie na jeden rok, predbežne 42,6 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) vyhlásil verejnú súťaž na poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v regiónoch Orava a Kysuce. Predpokladá na to vynaložiť za tri roky predbežne 42,57 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (51,09 mil. eur vrátane DPH).

Zákazka zahŕňa prímestskú autobusovú dopravu v uvedených regiónoch v rokoch 2020 a 2021, kraj plánuje využiť aj opciu na jej prevádzku v ďalšom roku. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení tendra uverejnenom vo štvrtok vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

„Cieľom verejného obstarávateľa je zabezpečiť plynulosť dopravných služieb vo verejnom záujme, vzhľadom na končiace aktuálne zmluvy k dátumu 29. 11. 2019,“ uviedol Žilinský kraj. Tender je rozdelený na dve časti, pričom predpokladaná hodnota prímestskej autobusovej dopravy pre oblasť Oravy je 24,8 mil. eur bez DPH (29,76 mil. eur s DPH) a pre oblasť Kysúc 17,78 mil. eur bez DPH (21,34 mil. eru s DPH).

Ilustračné foto: SITA.

Predpokladané výkony 

„Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov autobusovej prímestskej dopravy, primerane vykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe,“ informoval Žilinský kraj.

Predpokladaný objem dopravných výkonov v prvom roku poskytovania služieb na Orave je 5,88 mil. tarifných kilometrov (s možnosťou maximálneho navýšenia 6,47 mil. km za základné trvanie kontraktu), a to so 130 autobusmi, z toho s 35 veľkými. Na Kysuciach sú v prvom roku plánované výkony 3,55 mil. kilometrov (s navýšením maximálne 3,9 mil. km) so 65 autobusmi, z toho s ôsmimi veľkými.

Autobusy
Foto: Wikipedia

Podmienky pre dopravcov

Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 14. marca, platiť musia minimálne do 13. marca 2020. Uchádzači musia preukázať, že v posledných troch rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania prevádzkovali aspoň desať pravidelných autobusových liniek s celkovými výkonmi minimálne 5 mil. km pre prvú časť tendra (Orava), resp. 3 mil. km pre druhú časť súťaže (Kysuce).

„Dopravca môže preukázať splnenie podmienky účasti aj jedným referenčným plnením pre obidve časti predmetu zákazky, ak spĺňa požadovanú úroveň. Napríklad, ak dopravca preukáže prevádzkovanie verejnej linkovej osobnej cestnej dopravy v rozsahu 5 mil. km a prevádzkovaním 15 pravidelných autobusových liniek, splní týmto referenčným plnením podmienku účasti pre časť 1 aj časť 2,“ vysvetlil Žilinský kraj.

Prímestskú autobusovú dopravu na Orave (aj na Liptove) zabezpečuje spoločnosť ARRIVA Liorbus, a. s., so sídlom v Ružomberku. Na Kysuciach prevádzkuje prímestské autobusy spoločnosť SAD Žilina, a. s., ktorá pôsobí aj na linkách v okolí Žiliny a v Turci.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ŽSK Žilinský samosprávny kraj (VÚC)