ZSSK vybrala dodávateľa na nové rádiostanice do vlakov, súťaž vyhrala spoločnosť Betamont

A istenie vlakov v novach zamkoch prebiehalo prevaane pod holam nebom no nova stredisko thas tieto sluaby zastreaa a skomfortna tak pracu zamestnancov zssk.jpg
Foto: ZSSK

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) zaplatí za dodanie a nainštalovanie 54 rádiostaníc do rovnakého počtu železničných koľajových vozidiel rôznych radov zhruba 2,542 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Za dodávateľa vybrala spoločnosť Betamont, s.r.o., Zvolen a uzavrela s ňou aj zmluvu o dielo. O víťazovi verejného obstarávania rozhodla elektronická aukcia s tesným rozdielom medzi dvoma účastníkmi.

Financovanie cez operačný program

Národný vlakový osobný dopravca bude investíciu financovať z prostriedkov Európskej únie cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra.

Vyplýva to z oznámenia o výsledku tendra vo Vestníku verejného obstarávania, železničiari vyhlásili verejnú súťaž v novembri 2020, predpokladaná hodnota zákazky bola 2,6 mil. eur bez DPH.

Pribudnú do niekoľkých miest

Dodanie a inštalácia rádiostanice do jedného koľajového vozidla stojí v závislosti od jeho druhu 46-tisíc až 48-tisíc eur bez DPH. Rádiostanice budú dodané a dosadené do vozidiel v rušňových depách Nové Zámky, Poprad, Bratislava, Prievidza, Brezno, Košice, Fiľakovo a Humenné.

Zmluva medzi ZSSK a Betamontom je uzavretá na tridsať mesiacov od jej účinnosti, alebo do úplného a riadneho splnenia celého jej predmetu. Napriek tomu podľa zmluvy dodávateľ je povinný plniť celý jej predmet najneskôr do 30. novembra 2023.

V tendri predložila ponuku aj spoločnosť Dopsys, s.r.o., Tŕnie (okres Zvolen). V elektronickej aukcii navrhla takmer rovnakú cenu ako víťazný uchádzač, a to skoro 2,542 milióna eur bez DPH, no bola o 181 eur vyššia. Pred elektronickou aukciou Betamont predložil ponuku vo výške 2,549 milióna eur a Dopsys 2,704 milióna eur bez DPH.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie BetamontEU Európska úniaZSSK Železničná spoločnosť Slovensko