Násilie páchané na ženách riešia ministerstvá nekoordinovane

žena,nešťastie, týranie, násilie
Foto: SITA/AP

BRATISLAVA 12. októbra (WEBNOVINY) – Násilie páchané na ženách a domáce násilie riešia v súčasnosti rôzne rezorty a inštitúcie, robia to sporadicky, bez vzájomnej koordinácie a spolupráce.

Uvádza sa tak v návrhu Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 až 2019.

Materiál, ktorý pripravilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, sa momentálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Materiál navrhuje, aby sa posilnil právny a inštitucionálny rámec, ktorý by ženy pred násilím ochránil a ktorý by im účinne pomohol domôcť sa ich práv.

Ďalej sa v návrhu uvádza, ako sa v zahraničí osvedčilo prijať špecializované zákony o domácom násilí a násilí na ženách. Urobili tak napríklad v Rakúsku, Česku, či Španielsku. Na takýto mechanizmus tlačí aj Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien, ktorý v roku 2008 Slovenskej republike odporučil, aby legislatíva proti násiliu na ženách bola s ohľadom na ženy špecifická a komplexná.

Slovensko sa s touto požiadavkou medzinárodného spoločenstva stotožnilo, začiatkom budúceho roka by malo vzniknúť Koordinačno-metodické centrum pre násilie na ženách a domáce násilie. Jeho zrod sa zaplatí z Nórskeho finančného mechanizmu. Okrem národnej úrovne je dôležitý záujem o riešenie problematiky na regionálnej a miestnej úrovni, uvádza sa v návrhu. Autori materiálu odporúčajú samosprávam prijať samostatné regionálne akčné plány pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách.

Násilie páchané na ženách a ich deťoch je jednou z najrozšírenejších foriem zásahu do ľudskej dôstojnosti. Väčšina násilných činov páchaných na ženách sa stane doma za zavretými dverami, kde okrem detí zvyčajne nie sú prítomní žiadni svedkovia. Štatistiky uvádzajú, že na Slovensku je násiliu vystavená každá piata žena, napríklad každá piata dospelá žena, ktorá má v súčasnosti partnera, zažila z jeho strany násilné správanie. Presnejšie 21,2 percenta dospelých žien vo veku 18 až 64 rokov.

Podľa štúdie pre potreby Rady Európy bola pätina až štvrtina všetkých dospelých žien v Európe aspoň raz v živote vystavená fyzickému násiliu. Viac ako jedna z desiatich žien bola obeťou sexuálneho násilia, neoficiálne sa hovorí o oveľa vyššom počte. Väčšinu násilných činov páchajú muži z ich bezprostredného okolia, zvyčajne partneri alebo bývalí partneri.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom