Africký mor ošípaných sa na Slovensku šíri, vyskytol sa druhý prípad

Prasa
mäso Foto: SITA/Dušan Hein

Iba nedávno sa na Slovensku potvrdil prvý prípad afrického moru ošípaných a zdá sa, že táto zákerná choroba si u nás len tak nedá pokoj. Na východe Slovenska zaznamenali už druhý prípad nákazy. V obci Veľký Kamenec cez víkend uhynula ošípaná z domáceho chovu. Informuje o tom Štátna veterinárna a potravinová správa a Slovenská poľovnícka komora.

Poľovníci uvádzajú, že potvrdenou príčinou úhynu zvieraťa je nákaza africkým morom ošípaných (AMO). Pred úhynom sviňa prejavovala zmeny zdravotného stavu ako poruchy pohybového aparátu a kožné zmeny. V danom chove sa v čase úhynu nenachádzala žiadna iná ošípaná. Vzdialenosť od prvého miesta výskytu je cca 5,5 km, od spoločnej Slovensko-maďarskej hranice cca 4 km.

africký mor ošípaných, východné Slovensko

Vzorku z uhynutého zvieraťa poslali na laboratórne vyšetrenie do národného referenčného laboratória pre AMO na veterinárnom ústave vo Zvolene v rámci programu systému dohľadu a monitorovania afrického moru ošípaných.

V rámci opatrení na zabránenie šírenia nákazy budú ošípané v obci Veľký Kamenec utratené a neškodne odstránené. Podobný postup sa realizuje v obciach Malý Kamenec a Strážne, kde sa choroba vyskytla na Slovensku prvýkrát. Zatiaľ nie je jasný zdroj nákazy. Pre obce ochranného pásma je vydaný zákaz chovu ošípaných.

Štátna veterinárna a potravinová správa upozorňuje, že vždy je potrebné mať zaregistrovanú každú jednu ošípanú, aj keď ide o domáci chov s iba jedným kusom.

„V prípade akejkoľvek zmeny správania resp. narušení zdravotného stavu alebo v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi. Povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov,“ uvádza ŠVPS.

Do ochranného pásma sú zaradené obce: Veľký Kamenec, Malý Kamenec, Strážne
Do pásma pozorovania sú zaradené obce: Viničky, Ladmovce, Zemplín, Streda n./B., Svätá Mária, Svinice, Rad časť Hrušov, Svätuše, Somotor, V. Horeš, M. Horeš, Pribeník + nové: Borša, Bara, Klin nad Bodrogom, Černochov

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom