Agrorezort aj napriek koronavírusu zabezpečil kampaň priamych podpôr pre rok 2020

Kampan priamych podor pandemia koronavirus.jpg

Agrorezort zabezpečil štart kampane priamych podpôr pre rok 2020 aj počas pandémie koronavírusu.

„I napriek rozsiahlym opatreniam, ktoré SR zaviedla v čase šírenia ochorenia COVID-19, bola zo strany agrorezortu prípravná fáza pre štart kampane plne zabezpečená. Agrorezort tak tento týždeň pre žiadateľov úspešne spustil kampaň priamych podpôr na rok 2020,“ informoval agentúru SITA Daniel Hrežík z Odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV). Konečný termín na podávanie žiadostí je európskou legislatívou stanovený na 15. mája príslušného roka.

Nepribudli zmeny

Aplikácia IS GSAA, do ktorej žiadatelia zakresľujú svoje obhospodarované plochy, je od tohto týždňa podľa MPRV sprístupnená a plne funkčná. V aplikácii IS GSAA pre žiadateľa nepribudli žiadne zásadné zmeny funkcionality, preto by žiadatelia z predošlých rokov nemali mať podľa MPRV žiadne neočakávané problémy so zákresom svojich plôch a s následným vyplnením zoznamov poľnohospodárskych pozemkov a zoznamom poľnohospodárskych pozemkov s oblasťou ekologického záujmu.

Viac o téme: Koronavírus

„Ministerstvo s veľkým potešením oznamuje slovenským poľnohospodárom, že aktualizácia LPIS pre rok 2020 bola ukončená ešte pred ostrým spustením kampane. Pre kampaň 2020 bola realizovaná na prelome kalendárnych rokov 2019/2020 cyklická obnova dielov pôdnych blokov LPIS na území východného Slovenska. Rezort pôdohospodárstva predpokladá, že zásahy do LPIS a podaných jednotných žiadostí budú vplyvom včasnej aktualizácie v roku 2020 minimalizované a vykonávané len v nevyhnutých prípadoch,“ pokračoval Hrežík.

Elektronická komunikácia

Ministerstvo spolu s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) dôrazne vyzývajú žiadateľov, aby pri komunikácii so zástupcami rezortu v maximálnej možnej miere využívali elektronickú komunikáciu.

„Zamestnanci ministerstva a PPA sa budú usilovať poskytnúť nevyhnutnú elektronickú asistenciu v súvislosti s podávaním jednotnej žiadosti pre rok 2020. Práve táto forma komunikácie prispeje k vyššej efektivite. Ministerstvo zároveň dôrazne odporúča, aby si žiadatelia svoju návštevu a podanie žiadosti na regionálnom pracovisku PPA dohodli vopred elektronicky, aby dochádzalo k minimálnemu stretávaniu sa ľudí na jednom mieste v rovnakom čase a boli tak dodržiavané nariadenia Ústredného krízového štábu SR, vydané v súvislosti s výskytom COVID-19,“ dodal Hrežík.

PPA nebude v žiadnom prípade vypĺňať žiadateľom žiadosti v GSAA a technická asistencia bude obmedzená na prístup k počítaču s internetom pre žiadateľov, ktorí nemajú internet, prípadne počítač k dispozícii. Na technickú asistenciu je potrebné si vopred rezervovať termín na príslušnom regionálnom pracovisku PPA.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Daniel Hrežík
Firmy a inštitúcie MPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRPPA Pôdohospodárska platobná agentúra