Ako si podať žiadosť na zelenú naftu: Kompletný návod

Benzín; nafta
Foto: ilustračné, thinkstock.com

Žiadosť o zelenú naftu si môžete podať len vtedy, keď ste si do 18. augusta vytvorili konto na http://itms2014.sk/. Ak ho nemáte, žiadosť si už tento rok podať nemôžete. Výška príspevku bude vypočítaná podľa vašej činnosti, jej rozsahu a charakteru. Príspevok na zelenú naftu vám potom štát pošle priamo na bankový účet. Nie je potrebné dokladať žiadne bločky. Celkovo sa v projekte Zelená nafta 2019+ rozdá 30 miliónov eur.

Postup pri podávaní žiadosti

  1. Prihláste sa do svojho konta na http://itms2014.sk/
  2. Na stránke nájdete formulár žiadosti na zelenú naftu 2019+, ktorý vyplníte. Celým procesom vás budú sprevádzať pomocné okná, ktoré vám poradia s ďalším krokom.
Sni mka obrazovky 2019 08 19 o 21.25.58.jpg

Sni mka obrazovky 2019 08 19 o 21.26.20.jpg

Celý postup aj s obrázkami nájdete na stránkach Pôdohospodárskej platobnej agentúry v dokumente „Usmernenie k podávaniu žiadosti“.

Na záver sa vás systém opýta, či chcete žiadosť podať listinne alebo elektronicky. Prvú možnosť, teda elektronické podanie vyberte v prípade, že máte elektronický podpis.

Ak nemáte elektronický podpis, musíte žiadosť a prílohy poslať poštou. Pozor, ak ste samostatne hospodáriaci roľník a máte elektronický podpis, musíte poslať žiadosť aj poštou. Ak elektronický podpis nemáte, vyberte možnosť podať listinne.

Sni mka obrazovky 2019 08 19 o 21.35.32.jpg

Dôležité je, aby vaše podpisy na dokumentoch boli notársky overené. Overenie podpisu vybavíte u notára, alebo na miestnej matrike. O akceptovaní žiadosti rozhoduje dátum pečiatky na obálke. Žiadosti odoslané po 20. septembri nebudú akceptované!

Poštová adresa PPA:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor štátnej pomoci
Hraničná12
815 26 Bratislava

Ak žiadateľ podniká podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov ako SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍK je povinný k žiadosti priložiť:

– originál alebo úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka

– potvrdenie obecného úradu, že osvedčenie trvá, nie staršie ako 60 dní

– kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie PPA Pôdohospodárska platobná agentúra