Bude raz všetko jedlo BIO? Ekologické poľnohospodárstvo pomáha svetovej klíme

Irrigation 588941_1920.jpg
Obrázok od feraugustodesign z Pixabay

Biohospodárstvo je jednou z odpovedí, ako si poradiť s klimatickou zmenou. Zhodli sa na tom ministri poľnohospodárstva EÚ v Bukurešti. Hlavným bodom ich rokovania bol výskum v oblasti poľnohospodárstva a biohospodárstva. „Na európskej úrovni medzi ministrami poľnohospodárstva čoraz viac rezonujú témy ako klimatická zmena a udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi. To sa nezaobíde bez výskumu a inovácií. Poľnohospodárstvo, lesníctvo i sladkovodná akvakultúra potrebujú modernizáciu, využívanie inovačných technológií a digitalizáciu. Jednou z odpovedí ako ďalej, je biohospodárstvo,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná. Práve biohospodárstvo je podľa slovenského agrorezortu prioritou rumunského predsedníctva v Rade Európskej únie v prvom polroku 2019.

Ministri poľnohospodárstva EÚ hľadali v Bukurešti odpovede na otázku, ako prepojiť biohospodárstvo a Spoločnú poľnohospodársku politiku (CAP) EÚ. Toto napojenie by sa malo premietnuť v tzv. Strategických plánoch, ktoré budú musieť pripraviť všetky členské krajiny EÚ. „Medzi priority je zaradené napríklad znižovanie nárokov na využívanie prírodných zdrojov i podpora biodiverzity, zvyšovanie energetickej efektívnosti, využívanie obnoviteľných zdrojov energií či znižovanie tvorby emisií z výroby,“ informuje slovenské ministerstvo pôdohospodárstva.

„Biohospodárstvo je téma, ktorá zatiaľ nie je plne uchopená farmármi. Potrebujeme užšiu spoluprácu existujúcich iniciatív, ktoré vytvárajú prostredie vhodné na zapojenie farmárov ako aj producentov biomasy do procesu výskumu a inovácií. Dôležitú úlohu zohráva aj podpora účasti farmárov na projektoch zameraných na zavádzanie inovatívnych technológií, kde však spolufinancovanie predstavuje značné riziko. Zvládnuť takúto finančnú záťaž môže byť pre farmárov omnoho ťažšie ako pre subjekty v iných sektoroch, napr. v automobilovom alebo chemickom priemysle,“ povedala vo svojom vystúpení slovenská ministerka Gabriela Matečná.

„Náš sektor a naši farmári nedosahujú rovnakú úroveň vývoja v oblasti biohospodárstva ako západné krajiny, čo však nie je zohľadnené vo výzvach na projekty. Pracovné programy budúceho rámcového programu Horizont Európa musia poskytovať priestor aj pre projekty krajín a farmárov s nižšou úrovňou vývoja biohospodárstva,“ dodala v Bukurešti Gabriela Matečná.

Svoj pohľad na tému biohospodárstva prezentovali ministri poľnohospodárstva strednej a východnej Európy už v máji tohto roku vo Vysokých Tatrách. Na rokovaní rozšírenej V4 podpísali spoločnú deklaráciu k Iniciatíve BIOEAST, ktorá zdôrazňuje dôležitosť biohospodárstva pokiaľ ide o zabezpečenie kvality a bezpečnosti potravín a trvalo udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a odpadom.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom