Budúcnosť pralesov v Poloninách je nejasná, komisia posudzujúca plošné výruby sa nezhodla

Les, stromy, buk
Cieľom nového povereného riaditeľa výrobno-technického úseku je zastabilizovať proces výroby. Foto: ilustračné, Getty images

Komisia, ktorá mala posúdiť správnosť obhospodarovania lesov v Národnom parku (NP) Poloniny, nedospela k jednoznačným záverom. Na svojej internetovej stránke to uviedla Štátna ochrana prírody (ŠOP). So situáciou súvisiacou s obhospodarovaním lesov v NP Poloniny panovala dlhodobá nespokojnosť laickej aj odbornej verejnosti.

V lesoch dochádzalo k plošnej ťažbe dreva, pri ktorej vznikali rozsiahle rúbaniská. Správa NP Poloniny preto iniciovala vznik odbornej komisie, ktorá mala posúdiť, či je plošná ťažba dreva na tomto území v súlade s Uznesením vlády z roku 2017 k lokalite UNESCO a Programom starostlivosti o NP Poloniny na roky 2017 – 2026.

Komisia nenavrhla žiadne opatrenia

V NP Poloniny sa nachádzajú vzácne Karpatské bukové pralesy zapísané v zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Komisia bola zložená zo zástupcov Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, Národného lesníckeho centra, hnutia Pro Silva a ministerstiev životného prostredia a pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Jej členovia sa však nedokázali zhodnúť na záveroch týkajúcich sa súladu obhospodarovania lesov s uvedenými dokumentmi a nenavrhli ani konkrétne opatrenia.

„Časť komisie vyhodnotila že obhospodarovanie predmetnej časti lesov NP Poloniny je v poriadku a časť komisie vyhodnotila, že nie je v súlade s uznesením vlády a schváleným programom starostlivosti o NP Poloniny,“ povedal námestník generálneho riaditeľa pre ochranu prírody ŠOP Peter Baláž.

Celosvetová genetická banka buka

To, akým spôsobom budú lesy v Poloninách ošetrované v budúcnosti, zatiaľ stále nie je známe. Podľa Baláža by však pracovníkom ŠOP mohla v ochrane lesov pomôcť novela zákona o ochrane prírody, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára tohto roku.

„Zástupcovia obhospodarovateľa týchto lesov deklarovali ochotu zmeniť spôsob hospodárenia smerom k jemnejším – prírode blízkym metódam. Či sa tak naozaj stane, uvidíme. Vďaka novele zákona o ochrane prírody však budeme mať lepšie možnosti, ako plošným výrubom zabraňovať,“ dodal Baláž.

Karpatské bukové pralesy predstavujú sústavu území vzácnych bukov. Obsahujú významnú celosvetovú genetickú banku buka. Karpatské bukové pralesy boli v roku 2007 zapísané do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. Niektoré buky v oblasti dosahujú výšku až 58 metrov. Vek najstarších stromov sa odhaduje na približne 300 rokov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Peter Baláž
Firmy a inštitúcie ŠOP Štátna ochrana prírody