Chovatelia majú posledných pár dní na získanie výnimočnej pomoci, o ich schválení rozhodne Pôdohospodárska platobná agentúra

Chov prasiat
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Poľnohospodári majú deväť dní na podanie žiadosti o výnimočnú pomoc. Urobiť tak môžu do 15. júla osobne, poštou alebo kuriérom na adresu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

Možnosti podania žiadostí

Pri písomnom doručení žiadosti s povinnou prílohou je rozhodujúci dátum pečiatky podateľne respektíve dátum pečiatky pošty alebo kuriéra uvedený na obálke žiadosti, ktorý nesmie byť neskorší ako 15. júl.

Vyplnenú žiadosť o poskytnutie podpory žiadateľ zasiela elektronicky, ak disponuje orgán, oprávnený konať za spoločnosť platným elektronickým podpisom, cez elektronickú podateľňu na portáli www.slovensko.sk. Zatiaľ tak urobilo 205 žiadateľov. Informovala o tom PPA v tlačovej správe.

Pomoc je určená pre chovateľov

Pomoc na prispôsobenie sa pre výrobcov je určená pre žiadateľa, ktorý je podnikateľom v poľnohospodárskej prvovýrobe na Slovensku, a ktorý je chovateľom dojníc, ošípaných alebo bahníc.

Zároveň má v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat k 30. aprílu evidovaný počet hospodárskych zvierat a v rámci svojho podniku prevádzkuje aspoň jeden chov druhu alebo kategórie hospodárskych zvierat.

Podmienkou tiež je, že v hospodárskom roku, ktorý sa skončil v kalendárnom roku 2021 použil hospodárske hnojivo alebo jeho časť vyprodukované v rámci svojho podniku, vyprodukoval hospodárske hnojivo v rámci svojho podniku, prevádzkoval skladovacie kapacity hospodárskych hnojív, nie je v likvidácii a nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie PPA Pôdohospodárska platobná agentúra