Farmárom by sa malo pomôcť formou úhrady zaplatenej časti spotrebnej dane z minerálnych olejov

Soil 386749_1280.jpg

Konkrétne ide o minerálny olej spotrebovaný v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Poslanci NR SR v pondelok prerokovali návrh zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe z dielne SNS v prvom čítaní. Návrh zákona upravuje poskytovanie pomoci podnikateľovi v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba a ktorý vyrába poľnohospodárske produkty, formou úhrady zaplatenej časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. Konkrétne ide o minerálny olej spotrebovaný v poľnohospodárskej prvovýrobe podľa kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19.

Podnetom pre tvorbu návrhu zákona je podľa SNS snaha systémovo určiť spôsob poskytovania štátnej pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe, konkrétne poskytnutie pomoci na stabilizáciu dôležitej časti prevádzkových nákladov. „Táto úprava poskytovania pomoci formou úhrady zaplatenej časti spotrebnej dane z minerálnych olejov predstavuje významný moment pre poľnohospodársku prvovýrobu. Na jednej strane stimuluje aktívne poľnohospodárske subjekty, na druhej strane významne účelovo znižuje náklady na nákup minerálneho oleja použitého v poľnohospodárskej prvovýrobe bez toho, aby neúmerne administratívne zaťažili žiadateľa,“ ozrejmili poslanci za SNS.

Stimulácia konkurencieschopnosti

SNS predpokladá, že aplikovaním tohto nástroja pomoci dôjde k stimulácii hlavných prvkov konkurenčnej schopnosti poľnohospodárskej prvovýroby, ktorými sú rast tvorby pridanej hodnoty a rast produktivity práce, spojené s technologickou a inovačnou dynamikou. „Tým budú vytvorené predpoklady, aby došlo k stimulácii podstaty konkurenčnej výhody poľnohospodárskej výroby v SR, ktorou je produkcia kvalitných poľnohospodárskych výrobkov. Vzhľadom na tento kauzálny reťazec možno konštatovať, že stimulujeme naplnenie hlavného koncepčného cieľa slovenského poľnohospodárstva, ktorým je zabezpečiť potravinovú bezpečnosť SR a jej obyvateľov na primeranú úroveň, a tak prispieť k napĺňaniu cieľov a priorít spoločnej poľnohospodárskej politiky,“ dodali k návrhu poslanci za SNS.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NR SR Národná rada Slovenskej republiky