Inšpektori kontrolovali potraviny, v apríli našli viac ako 500 nedostatkov

potraviny, zelenina, ovocie, obchod
Foto: ilustračné, Getty Images

V apríli vykonali inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS) 3 552 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Z uvedeného počtu bolo 207 kontrol s nedostatkom, celkovo bolo zistených 506 nedostatkov.

Najviac nedostatkov v hygiene

Prekontrolovaných bolo 1 094 právnych subjektov a 1 853 prevádzok. Najviac nedostatkov bolo v hygiene technologických zariadení pracovných pomôcok, v predaji po dátume spotreby, v hygiene budov a prevádzky a v hygiene skladovania. Informovala o tom v pondelok ŠVPS.

Z celkového počtu kontrol 3 552 bolo najviac úradných kontrol v apríli vykonaných v stredných predajniach 1 099 (30,9 %), potom nasledujú malé predajne 950 (26,7 %) a výroba 641 kontrol (18,0 %). Vykonaných bolo 37 kontrol mimo bežnej pracovnej doby, z čoho pri 21 kontrolách boli zistené nedostatky. Mimo pracovnej doby bolo skontrolovaných 23 právnych subjektov a 35 prevádzok, nedostatky boli zistené na 21 prevádzkach.

Na mieste boli uložené pokuty

Za účelom odstránenia zistených nedostatkov a vylepšenia práce boli na mieste uložené opatrenia a blokové pokuty v počte 130 v celkovej výške 3 400 eur. Ďalšie nedostatky, ktoré boli zistené počas výkonu úradných kontrol sa riešili v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. V apríli nadobudlo právoplatnosť 75 rozhodnutí o pokute v správnom konaní. Pokuty boli uložené vo výške 118 750 eur. Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 1 583,3 eura, najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 25 000 eur.

Počas úradných kontrol bolo odobratých 888 vzoriek potravín a surovín, z čoho boli ku 10. máju ukončené analýzy u 441 vzoriek. Požiadavkám legislatívy nevyhovelo 12 vzoriek, čo z množstva ukončených vzoriek predstavuje 2,7 %. Pri importných kontrolách bolo skontrolovaných 13 zásielok, ktoré nevyhoveli. Pri importných kontrolách boli odobraté štyri vzorky, výrobky boli vyhodnotené ako vyhovujúce.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ŠVPS Štátna veterinárna a potravinová správa SR