Invázne druhy rastlín a zvierat vzbudzujú obavy, na zoznam sa dostala korytnačka aj zlatobyľ

Korytnačka maľovaná
Korytnačka maľovaná. Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Vláda schválila vytvorenie zoznamu inváznych druhov, z ktorých má Slovensko obavy. Na zoznam, ktorý nadväzuje na legislatívu , zaradila sedem druhov rastlín a desať druhov živočíchov. Vytvorením zoznamu sa zakazuje dovoz, chov alebo vypúšťanie uvedených druhov živočíchov do voľnej prírody a takisto pestovanie rastlín a ich šírenie vo voľnej prírode.

Na zoznam inváznych rastlín sa dostali beztvarec krovitý, ambrózia palinolistá, pohánkovec (krídlatka), kustovnica cudzia, javorovec jaseňolistý, zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská.

Do zoznamu inváznych živočíchov boli zapísaní aj sumček čierny, slizovec iberijský, korytnačka maľovaná, pichľavka siná, norok americký, býčko piesočný, býčko nahotemenný, býčko hlavatý, býčko čiernoústy a škľabka ázijská.

Zákon o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov je účinný od 1. augusta 2019. Upravuje pravidlá zaobchádzania s rastlinami a zvieratami, ktoré pôvodne nežili vo voľnej prírode na území Slovenska, no v dôsledku klimatických zmien alebo ľudského zásahu sa začali vyskytovať aj na slovenskom území.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie EU Európska únia