Koľko môže ušetriť obec len tým, že bude triediť odpad? Vypočítajte si to

Foto_13.jpg
Odpad z národného parku Slovenský raj Správa NP Slovenský raj

Obce sa musia pripraviť na to, že im výrazne vzrastú poplatky za skládkovanie ich odpadu. Ministerstvo životného prostredia chce takto motivovať obce a domácnosti, aby produkovali menej odpadu a zároveň odpad aj triedili. Doteraz totiž obvykle stačilo každý rok zaplatiť obci paušálny poplatok za odvoz smetí. To sa však podľa ministerstva musí zmeniť.

Ušetriť prírodu aj peniaze

Inštitút environmentálnej politiky (IEP), ktorý pôsobí popri ministerstve životného prostredia, pripravil pre obce jednoduchý nástroj, pomocou ktorého si môžu vypočítať náklady na odpad, aj úsporu v prípade, že prejdú z paušálneho systému na iný.

>Kalkulačka IEP na výpočet nákladov na odvoz a likvidáciu odpadu<<

Zaujímavé je vidieť aj to, koľko odpadu vyprodukuje priemerný obyvateľ danej obce či mesta. Niektoré čísla sú naozaj prekvapivé. Napríklad to, že priemerný Slovák vyprodukuje ročne 130 až 170 kilogramov zmesového komunálneho odpadu. Niektoré mestá, ale aj menšie obce majú odpad na úrovni nad 220 kilogramov ročne na obyvateľa.

To je reč o zmesovom komunálnom odpade, teda tom, ktorý končí v čiernych kontajneroch a následne na skládke bez toho, aby sa separoval či inak zhodnotil. Miera triedenia je taktiež zaujímavá. Niektoré obce a mestá netriedia odpad vôbec- mieru triedenia majú pod 10 percent, čo môže byť pokojne aj nula. Niektoré obce zase triedia viac ako 30 percent odpadu a práve u nich platí, že majú zmesového odpadu menej.

Ako to zmeniť

Tu sa dostávame k otázke šetrenia. Vyššie poplatky za skládkovanie sa budú týkať výlučne zmesového komunálneho odpadu. Inak povedané, čím viac ho obec alebo mesto má, tým viac zaplatí. Ak bude odpad triediť, množstvo „komunálu“ sa zníži a tak môžu obyvatelia platiť menej. Riešením sú aj domáce či komunitné komposty, ktoré si poradia z biologicky rozložiteľným odpadom z domácnosti.

Obce môžu využiť viacero metód na zníženie poplatku za odpad, ako aj zníženie celkového množstva odpadu a vyššiu mieru separovania. Populárne sú systémy žetónov či QR kódov, ktoré predstavujú najspravodlivejšie rozdelenie poplatkov. Inak povedané, kto má veľa odpadu a ešte ho aj netriedi, zaplatí viac.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Inštitút environmentálnej politikyMŽP Ministerstvo životného prostredia SR