Komisia prijala dva krízové scenáre na zmiernenie dôsledkov brexitu bez dohody na politiku rybárstva EÚ

United kingdom 2405963_1280.jpg
Foto: Pixabay.com

Je to výsledok prebiehajúceho úsilia Európskej komisie zaručiť pripravenosť a koordinovaný postup únie v prípade takéhoto scenára.

Vzhľadom na pretrvávajúce neistoty súvisiace s ratifikáciou dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ Európska komisia prijala dva legislatívne návrhy na zmiernenie výrazného vplyvu, ktorý by mal „scenár bez dohody“ na politiku EÚ v oblasti rybárstva. Informovala o tom Európska komisia v tlačovej správe.

Návrhy

Prvý návrh umožňuje rybárom a firmám z oblasti rybárstva v členských štátoch EÚ prijímať kompenzácie z Európskeho námorného a rybárskeho fondu na dočasné zastavenie rybolovných činností. Tým sa podľa komisie čiastočne zníži dosah okamžitého uzavretia výsostných vôd Spojeného kráľovstva pre rybárske plavidlá z EÚ v prípade scenára bez dohody.

Druhým návrhom sa mení nariadenie o udržateľnom riadení vonkajších flotíl. Cieľom tohto návrhu je podľa komisie zabezpečiť, aby EÚ bola v pozícii umožniť do konca roku 2019 lodiam zo Spojeného kráľovstva prístup do vôd EÚ za predpokladu, že lode z EÚ budú môcť rovnako vstupovať do vôd Spojeného kráľovstva. Návrhom sa zároveň zjednoduší postup udeľovania oprávnení lodiam zo Spojeného kráľovstva na rybolov vo vodách EÚ a naopak, ak Spojené kráľovstvo takéto povolenie udelí. Tento návrh platí do roku 2019 a vychádza z dohody o rybolovných možnostiach na rok 2019 uzavretej na zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo 17. a 18. decembra 2018.

Ďalší postup

Tieto návrhy podliehajú postupu spolurozhodovania. Komisia bude spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou, aby zabezpečila prijatie navrhovaných legislatívnych aktov tak, aby nadobudli účinnosť do 29. marca 2019.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie EK Európska komisiaEU Európska únia