Košický kraj chce vo väčšej miere podporovať farmárov

PROTEST: Proti Farme ošípaných Palárikovo
Sprava: Farmári a organizátori protestov slovenských farmárov za zlepšenie podmienok v po¾nohospodárstve František Oravec a Patrik Magdoško poèas protestného pochodu obèanov dotknutých miest a obcí proti integrovanému povoleniu prevádzky Farma ošípaných Palárikovo – Šándor firmy Agrovýkrm. a.s. Senica, pred budovou Ministerstva životného prostredia SR. Bratislava, 13. máj 2019. Foto: SITA/Branislav Bibel

Košický samosprávny kraj (KSK) chce viac čerstvých domácich potravín na stoloch svojich občanov a zvýšiť zamestnanosť v poľnohospodárstve. Preto počas uplynulého víkendu podpísal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka Memorandum o spolupráci s Iniciatívou poľnohospodárov, ktorým chce podporovať regionálnych farmárov. Iniciatíva poľnohospodárov o tom informovala v pondelok.

„Ako župana ma neteší, že na stoloch našich obyvateľov končí stále menej čerstvých domácich potravín. Zároveň vnímam nevyužívaný potenciál poľnohospodárstva, ktorý hral v našej župe vždy dôležitú úlohu, či už z pohľadu zamestnanosti alebo samotného rozvoja vidieka,“ uviedol Trnka. Dodal, že zlepšiť túto situáciu môžu malé a stredné rodinné farmy, na ktorých stojí poľnohospodárstvo všade vo vyspelom svete. Za týmto účelom podpísal Košický samosprávny kraj Memorandum o spolupráci s Iniciatívou poľnohospodárov, ktoré bude slúžiť práve na podporu regionálnych farmárov.

Podpisom memoranda sa košická župa a Iniciatíva poľnohospodárov zaviazali, že budú spolupracovať pri podpore malých a stredných fariem. Strany sa dohodli, že podporia spoluprácu odborných stredných škôl zameraných na poľnohospodárstvo, chov dobytka a pestovanie potravín určených pre spotrebu a výživu obyvateľov. „Kraj chce ďalej podporovať umiestnenie produkcie z domácich fariem do zariadení, ktoré spadajú do našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Chceme pomôcť malým a stredným farmárom a zabezpečiť dodávanie zdravých potravín do škôl, či sociálnych zariadení z nášho kraja,“ dodal Trnka.

Podľa člena správnej rady Iniciatívy poľnohospodárov Antona Vdovjaka je Slovensko na chvoste krajín EÚ v potravinovej sebestačnosti a v zamestnanosti v poľnohospodárstve. „Môže za to aj štruktúra našich fariem, ktorých priemerná veľkosť patrí medzi najväčšie v západnej Európe. Pritom všade vo vyspelom svete prevládajú menšie rodinné farmy, ktoré majú na produkcii poľnohospodárstva významný vplyv. Sme veľmi radi a vážime si, že košická župa pochopila dôležitosť malých rodinných fariem a podpísala s nami Memorandu o spolupráci,“ uviedol.

Iniciatíva poľnohospodárov je občianske združenie, ktoré zastrešuje a háji záujmy malých a stredných fariem na Slovensku.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Iniciatíva poľnohospodárov