Lesné ekosystémy sú podľa Gregušku zásadným nositeľom biodiverzity na našej planéte

Les, stromy
Foto: ilustračné, Getty images

Existencia a blahobyt ľudstva sú podľa slovenského zástupcu Borisa Gregušku, ktorý aktuálne predsedá Fóru o lesoch na pôde OSN, významne závislé na biodiverzite. „Lesné ekosystémy sú zásadným nositeľom biodiverzity na našej planéte. Udržateľné hospodárenie a ochranu lesov však nemôžeme brať ako samozrejmosť, to znamená ako niečo, čo sa deje samovoľne alebo automaticky.

Kľúčová úloha

Kľúčovú úlohu zohrávajú a budú zohrávať vlastníci a obhospodarovatelia lesov. Teda tí, ktorí sa o lesy prakticky starajú, využívajú a chránia ich,“ uviedol pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov (21. marec) Boris Greguška.

Medzinárodný deň lesov si ľudia pripomínajú každoročne od roku 2012. Jeho cieľom je zvyšovanie povedomia verejnosti o úžitkoch, ktoré lesy poskytujú celej spoločnosti pri napĺňaní vízie a cieľov udržateľného rozvoja.

Výzvy a hrozby

Lesy a biodiverzita – to je téma tohtoročného dňa lesov. „Až 80 % biodiverzity všetkých suchozemských ekosystémov sa nachádza v lesoch. Lesy produkujú kyslík a zároveň viažu uhlík, čím prispievajú k zmierňovaniu klimatickej zmeny, jednej z najväčších výziev súčasnosti. Poskytujú prostredie pre rekreáciu a oddych mestského a vidieckeho obyvateľstva,“ pokračoval Greguška.

Lesy vo svete však čelia mnohým výzvam a hrozbám. V celosvetovom meradle sa ich celková výmera za posledné desaťročia znížila najmä v dôsledku odlesňovania, ktorého zámerom je získanie ďalšej pôdy určenej na poľnohospodársku produkciu. Problém odlesňovania je významný najmä v rozvojových krajinách tropického pásma.

Zastavenie odlesňovania a degradácie lesov vo svete je preto jednou z najväčších súčasných výziev medzinárodného spoločenstva.

„Lesy sú jedným z najvzácnejších a najkomplexnejších ekosystémov na zemskom povrchu. Sú nenahraditeľné z hľadiska zachovania života na Zemi v podobe, ako ho poznáme,“ dodal Boris Greguška.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Boris Greguška
Firmy a inštitúcie OSN Organizácia Spojených národov