Lesoochranári chcú prísnejší zákon o prírode, spustili petíciu

Hora, les, hmla, ilustračná snímka
Foto: Pixabay.com/jplenio

Lesoochranárske zoskupenie Vlk spustilo ďalšiu petíciu za lepšiu ochranu slovenskej prírody. Tá nadväzuje na predchádzajúcu petíciu Za zmenu zákona o ochrane prírody a krajiny. Tú podpísalo 50 446 občanov a na ministerstve životného prostredia (MŽP) ju odovzdali presne pred rokom.

Požiadavky VLKa

Petícia požadovala národné parky podľa medzinárodných kritérií, päť percent bezzásahových území z rozlohy Slovenska, zjednodušenie zákona o ochrane prírody a krajiny a voľný pohyb ľudí v chránených územiach. MŽP zapracovalo bod týkajúci sa národných parkov do Envirostratégie 2030.

Pre tlak lesohospodárskych skupín neboli do Envirostratégie zapracované dve kľúčové požiadavky, konkrétna rozloha bezzásahových území a voľný pohyb občanov v chránených územiach,“ uviedol Vlk na svojej internetovej stránke.

Lesoochranárske zoskupenie sa preto rozhodlo spustiť ďalšiu petíciu za lepšiu ochranu slovenskej prírody. Pod ňu chce zozbierať 100-tisíc podpisov, aby sa ňou musela zaoberať Národná rada SR.

Lepšie chránené územia

Na MŽP má Vlk dve základné požiadavky. V prvom rade žiada zredukovať základné režimy ochrany v chránených územiach na dva, a to územia s prísnou ochranou, teda bezzásahové územia, a územia s aktívnou ochranou, teda manažované územia. Požaduje tiež umožniť voľný pohyb peších návštevníkov vo všetkých chránených územiach.

Cieľom ochrany v územiach s prísnou ochranou je ochrana prirodzených procesov. Tieto územia by mali tvoriť kostru sústavy chránených lokalít, nesmeli by sa v nich vykonávať žiadne aktivity s výnimkou voľného vstupu peších návštevníkov, neinvazívneho výskumu a činností nevyhnutných na odvrátenie priameho ohrozenia.

Výmeru prísne chránených území žiadame stanoviť na minimálne desať percent rozlohy Slovenska do roku 2030,“ uvádza Vlk v petícii. Cieľom ochrany v územiach s aktívnou ochranou je zabezpečenie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov, udržanie charakteristickej krajinnej štruktúry a významných krajinných prvkov. V týchto lokalitách sa budú uplatňovať postupy stanovené manažmentovými plánmi za aktívnej účasti vlastníkov pozemkov a zainteresovanej verejnosti.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom