Na Slovensku objavili ďalší prípad vtáčej chrípky a opäť v drobnochove hydiny

Vtáčia chrípka
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Na území Slovenska zaznamenali už druhý prípad vtáčej chrípky. Obe nákazy boli diagnostikované v drobnochove hydiny.

Prvá v obci Zbehy, okres Nitra a druhá v obci Cífer, okres Trnava. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyzýva chovateľov k obozretnosti a upozorňuje ich na zavedenie preventívnych opatrení. Vtáčiu chrípku zaznamenali aj v susednom Poľsku, Maďarsku a Českej republike.

„Vtáčia chrípka aktuálne ohrozuje všetky krajiny V4. Najprv bola zaznamenaná koncom decembra minulého roku v Poľsku, začiatkom januára tohto roku na Slovensku, ihneď na to v Maďarsku a minulý týždeň ohlásili výskyt aj v Českej republike. Vzhľadom na ročné obdobie, klimatické zmeny a migráciu vtáctva, je nevyhnutné zvýšiť obozretnosť,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.

Preventívne opatrenia

Oba prípady zaznamenali u drobnochovateľov. „Je preto dôležité, aby chovatelia zaviedli preventívne opatrenia a boli v týchto dňoch mimoriadne obozretní. Najväčšie riziko je však tam, kde domáca hydina môže prísť do kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom,“ dodala Matečná.

Nákaza vtáčej chrípky bola začiatkom januára 2020 diagnostikovaná u drobnochovateľa hydiny v obci Zbehy, okres Nitra. Druhý potvrdený prípad aviárnej influenzy (AI), inak nazývanej ako „vtačia chrípka“, bol zaznamenaný v obci Cífer, v okrese Trnava.

V tomto druhom prípade ide znova o súkromného úžitkového drobnochovateľa. Ide o chov 19 kusov nosníc na produkciu vajec pre vlastnú spotrebu. Chov bol umiestnený v zadnej časti dvora rodinného domu, kde mali nosnice voľný výbeh a neboli zabezpečené proti kontaktu hydiny s voľne žijúcim vtáctvom.

Opatrenia zamerané na tlmenie choroby

Prvý úhyn troch nosníc zistil majiteľ 15. januára tohto roka, ďalšia nosnica uhynula o deň neskôr.

Chovateľ skutočnosť ohlásil na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Trnave, ktorá následne odobrala uhynuté nosnice a zaslala ich zvoznou linkou na vyšetrenie do Národného referenčného laboratória vo Zvolene.  To následne potvrdilo pozitívny výsledok.

Ako informovalo ministerstvo, zvieratá sa v chove už nenachádzajú, všetky boli usmrtené. V chove v súčasnosti pracujú na dezinfekcii a čistení priestoru hydiny.

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Trnave nariadila opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, v ochrannom pásme o polomere tri kilometre okolo ohniska a v pásme pozorovania o polomere 10 kilometrov okolo ohniska. Opatrenia naďalej platia aj v pásmach okolo obce Zbehy.

Výzva agrorezortu chovateľom

Výskyt vtáčej chrípky bol v chove hydiny na území Slovenskej republiky naposledy zaznamenaný v období decembra 2016 až marca 2017. Vtedy bolo na Slovensku identifikovaných celkom 11 ohnísk nákazy u drobnochovateľov a chovateľov vtákov, chovaných v zajatí a 58 pozitívnych prípadov u voľne žijúceho vtáctva.

Výskyt u voľne žijúceho vtáctva bol zaznamenaný aj v marci 2018. „Ide o vysokopatogénny subtyp H5N8, ktorý bol potvrdený koncom roka 2019 aj v susednom Poľsku. Vtáčiu chrípku nedávno zaznamenali aj v Maďarsku a Českej republike,“ dodalo ministerstvo pôdohospodárstva.

Agrorezort vyzýva chovateľov, aby boli mimoriadne obozretní. „Je mimoriadne dôležité zabrániť kontaktu voľne žijúcich vtákov s chovanou hydinou. Hydinu treba kŕmiť a napájať v uzavretom priestore alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou, určenou pre hydinu,“ konštatovalo ministerstvo, podľa ktorého je dôležité bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu veterinárnej správy, akékoľvek klinické príznaky vtáčej chrípky u hydiny.

„U ľudí je dôležité pri nájdení uhynutých vtákov, nedotýkať sa kadáveru, pričom upozorňujeme, že môže ísť aj o voľne žijúce vtáctvo. Dôležité je tiež správne používať osobné ochranné pomôcky a dodržiavať hygienické návyky,“ uzavrel rezort pôdohospodárstva.

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
    Viac k osobe Gabriela Matečná
    Firmy a inštitúcie MPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR