Na Vedeckej konferencii sa venovali ochrane prírody, dôležitá je správna komunikácia s verejnosťou

Jesenná príroda v rekreačno-oddychovej lokalite v Bratislavskom lesnom parku. Bratislava, 6. november 2021.
Foto: SITA/Jana Birošová

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) v stredu 24. novembra zorganizovala prvý ročník Vedeckej konferencie. Zameraná bola na propagáciu vedecko-výskumných aktivít ŠOP SR, ako aj ďalších odborných inštitúcií zaoberajúcich sa témou ochrany prírody.

Konferencia pozostávala z 18 príspevkov, pričom účasť presiahla 170 prihlásených hostí. Popri odborných zamestnancoch ŠOP SR sa konferencie zúčastnili zástupcovia univerzít a Slovenskej akadémie vied. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa ŠOP SR Kristína Bocková.

Rozdelenie podľa tém

Konferencia bola obsahovo rozdelená do štyroch tematických sekcií – anorganická, botanická, lesnícka a zoologická sekcia. Súčasné výzvy v ochrane prírody sa pokúsil v úvodnej prednáške priblížiť Peter Urban z Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Zdôraznil potrebu správnej komunikácie s verejnosťou a dôležitosť environmentálnej výchovy mladej generácie. Kľúčovú úlohu vidí v spolupráci vedy a výskumu s ochranárskou praxou, ako aj prepojenie výučby s praktickou ochranou prírody.

Štúdie aj prednášky

V anorganickej sekcii sa odborní zamestnanci ŠOP SR venovali problematike mapovania krasových závrtov, ako aj unikátnemu sfarbeniu kvapľov v modrej jaskyni v Malužinej.

Botanická sekcia predstavila štúdiu o rozšírení sklenobyle bezlistej v Belianskych Tatrách, teplomilné dubiny na Slovensku, ako aj využitie programu NaturaSat v monitoringu biotopov NATURA 2000. Lesnícka sekcia priniesla príspevok o prirodzenom drevinovom zložení lesov na Slovensku a otvorila aj dnes veľmi aktuálnu tému bilancie uhlíka v postihnutých smrekových ekosystémoch Vysokých Tatier.

Dve prednášky s tematikou hlucháňa hôrneho prepojili lesnícku sekciu z pohľadu zlepšovania biotopov hlucháňa lesníckymi opatreniami so zoologickým pohľadom, ktorý priblížil spôsoby telemetrie tohto kriticky ohrozeného druhu. Záver konferencie patril zoológom.

Tematika veľkých šeliem a možnosti ich ochrany a správneho manažmentu bola predstavená v prednáškach o populácii rysa ostrovida a potravnej ekológii medveďa hnedého. Priestor dostali aj menej popularizované druhy, akými sú raniak obrovský, endemická kobylka či korytnačka močiarna.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Kristína Bocková
Firmy a inštitúcie ŠOP Štátna ochrana prírodyUMB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici