Najväčšie obchodné reťazce pri transakciách so spriaznenými firmami minuli vlani 480 mil. eur

Retail 1424041_1280.jpg
Foto: Pixabay.com

Reťazce Lidl, Kaufland, Tesco a BILLA však odmietajú, že by sa vyhýbali plateniu daní na Slovensku.

Štyri najväčšie obchodné reťazce pôsobiace v oblasti predaja potravín na Slovensku (Billa, Kaufland, Tesco a Lidl) dosiahli spolu na Slovensku v minulom roku výnosy v hodnote približne 4,2 miliardy eur. Z toho približne 261 miliónov eur tvoril ich čistý spoločný zisk. V minulom roku tieto reťazce spolu tiež minuli na transakcie so spriaznenými osobami na nákup tovarov a služieb spolu približne 480 miliónov eur. Vyplýva to z ich uverejnených účtovných výkazov za minulý rok.

Veľké obchodné reťazce pôsobiace na Slovensku (Tesco, Lidl, Kaufland a Billa) sa však zásadne ohradzujú voči tvrdeniam, že sa vyhýbajú slovenskému daňovému systému. Obhajujú sa pritom verejne dostupnými účtovnými závierkami pravidelne auditovanými nezávislými audítorskými spoločnosťami, ktoré potvrdzujú ich súlad s platnou legislatívou. Uviedli to vo svojej reakcii pre webový portál nasvidiek.sk jednotliví zástupcovia obchodných reťazcov. Reťazce tak reagovali na výroky Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) zo začiatku novembra, či analytika Vladimíra Bačišina.

„Agropotravinárska vertikála farmár-spracovateľ-obchod je nevyvážená, charakteristická nečestnými praktikami reťazcov, zneužívaním ich enormnej ekonomickej sily, nerovnomerným prerozdelením marže a prostredníctvom cenového diktátu reťazcov vytváraním tlaku na znižovanie kvality alebo likvidáciu lokálnych výrobcov resp. tradičných slovenských značiek,“ uviedla AZZZ SR vo svojom stanovisku.

KRITIKA PRE REŤAZCE OD AZZZ SR

AZZZ SR považovala za neakceptovateľné, ak sú na slovenskom trhu zámerne vyššími maržami reťazcov diskriminované domáce potraviny a ak sú nariadením z materskej krajiny reťazca uprednostňovaní tamojší dodávatelia na úkor slovenských. „Nie je vylúčené, že za vysokými obchodnými prirážkami zahraničných reťazcov na Slovensku môže byť ich snaha vyvážať zisky do svojich materských krajín i napriek tamojšiemu vyššiemu daňovému zaťaženiu,“ pokračovala AZZZ SR.

Kriticky sa k transakciám so spriaznenými osobami vyjadril aj analytik Comenius Analytica Vladimír Bačišin. „Materská firma jedného z obchodných reťazcov pôsobiacich na Slovensku si účtuje náklady na marketing, poistenie a personálne náklady z dcérskej firmy. Transferuje alebo ľudovo povedané odlieva tým časť ziskov zo slovenskej dcérskej firmy. Vyplýva to z jej výročnej správy,“ konštatoval Bačišin.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení v rámci aktuálnej verejnej diskusie navrhla ešte na začiatku novembra Ministerstvu financií SR, aby v snahe o čistotu podnikateľského prostredia prostredníctvom finančnej správy preskúmalo opodstatnenosť a obhájiteľnosť nákladových položiek zahraničných obchodných reťazcov, u ktorých je dôvodné podozrenie zo znižovania daňovej povinnosti a transferu kapitálu.

Agentúra SITA o reakciu na túto výzvu požiadala rezort financií, ktorý od začiatku novembra na výzvy nereagoval.

OBCHODNÉ REŤAZCE REAGOVALI, ŽE OD VÝROKOV SA OHRADZUJÚ

Obchodný reťazec BILLA v reakcii na výroky potvrdil, že ich materská spoločnosť poskytuje alebo centrálne obstaráva viaceré služby pre svoje dcérske spoločnosti, vrátane slovenskej Billy, no súvisieť to má s efektivitou a dodržiavaním stanovených štandardov služieb. Spoločnosť podľa výročnej správy v roku 2017 dosiahla výnosy vo výške 550 mil. eur a čistý zisk 6,68 milónov eur. Transakcie so spriaznenými osobami na nákup tovarov a služieb predstavovali vlani 29,5 milióna eur.  „V spoločnosti BILLA netolerujeme nelegálne a neetické správanie, dennodenný biznis robíme zodpovedne a v súlade so zákonmi. Transparentné správanie potvrdzujú aj pravidelne zverejňované správy od renomovanej nezávislej audítorskej firmy. Pri kontrolách zo strany štátu poskytujeme maximálnu súčinnosť,“ ozrejmila hovorkyňa BILLA Slovensko Kvetoslava Kirchnerová.

Spoločnosť Lidl SR v reakcii na vyhlásenia uviedla, že všetky svoje daňové povinnosti si dôsledne plní na Slovensku, v plnej miere poskytuje súčinnosť štátnym kontrolným orgánom a v zmysle platnej legislatívy zverejňuje údaje o svojom hospodárení, ktoré sú overované nezávislou audítorskou spoločnosťou. Podľa poslednej závierky za rok 2017 Lidl vykázal výnosy v hodnote 1,15 miliardy eur a zisk 110,5 milióna eur. Transakcie so sesterskými firmami činili 120 mil. eur a s materskou spoločnosťou 1,75 mil. eur.

„Dôrazne odmietame akékoľvek obviňovanie z odvádzania ziskov do zahraničia. Za posledné uzatvorené účtovné obdobie, obchodný rok 2017 (marec 2017 – február 2018) sme na dani z príjmov do štátneho rozpočtu odviedli viac ako 22 miliónov eur. Skutočnosť, že si naše povinnosti plníme príkladne opakovane potvrdil aj štát, od Finančného riaditeľstva SR sme už trikrát získali ocenenie Merkúr pre najlepších platiteľov dane z príjmu. Ocenenie sa udeľuje nielen na základe výšky dane, ale aj za dobrú daňovú disciplínu, čo znamená žiadne dlhy na daniach voči štátu, žiadne nálezy z daňových kontrol nad 10 tisíc eur a žiadne porušenia zákona o elektronických registračných pokladniciach,“ uviedol vedúci úseku komunikácie spoločnosti Lidl SR Tomáš Bezák.

KAUFLAND: OBSTARÁVANIE RÔZNYCH SLUŽIEB CENTRÁLNE JE BEŽNOU PRAXOU

Kaufland Slovensko je podľa svojich slov v súlade so slovenskou legislatívou daňovo transparentná, pričom daň z príjmov riadne platia na Slovensku jej spoločníci, takže celý zisk má byť podľa spoločnosti zdanený na Slovensku. Obchodný reťazec zároveň uviedol, že obstarávanie služieb cez centrálu spoločnosti je v nadnárodných firmách úplne bežnou praxou. Kaufland mal vlani výnosy na úrovni 1,07 mld. eur a zisk v hodnote 49,5 mil. eur. Medzi obchodnými transakciami so spriaznenými osobami vykázal Kaufland v závierke spolu približne 145,5 mil. eur, a to napríklad 55,6 mil. eur na nákup tovaru, 15 mil. eur na nájom, 15,6 mil. eur na refakturáciu nákladov v rámci skupiny či 2,6 mil. eur na manažérske služby.

„Spoločnosť Kaufland odmieta vyjadrenia, že by sa mohla vyhýbať plateniu daní na Slovensku. Zároveň má verejne dostupné účtovné závierky pravidelne auditované nezávislou audítorskou spoločnosťou, ktoré potvrdzujú jej súlad s platnou legislatívou. V nadnárodných spoločnostiach je bežnou praxou obstarávanie rôznych služieb centrálne (napr. software, poistenie, nákupné služby atď.). Takéto centrálne či skupinové obstarávanie služieb potrebných pre chod podniku je efektívnejšie, ako obstarávanie týchto služieb individuálne, čo znižuje náklady a zvyšuje zisk zdaňovaný na Slovensku. Zároveň materská spoločnosť definuje a stará sa o dodržiavanie a udržovanie určitých štandardov v rámci celej podnikateľskej skupiny,“ povedala hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko Lucia Langová.

Spoločnosť TESCO STORES SR rovnako ako jej konkurenti odmieta akékoľvek špekulácie a podozrenia ohľadom nekalých daňových či iných finančných transferov naprieč jej dcérskou a materskou firmou. Tesco na Slovensku vlani dosiahlo výnosy vo výške 1,45 miliardy eur a čistý zisk bol vo výške 93,9 milióna eur. Transakcie so spriaznenými osobami tvorilo 131,5 mil. eur pre dcérske spoločnosti a 51 mil. eur pre ostatné takéto firmy. „Na slovenskom trhu máme verejne dostupné účtovné uzávierky, sme kontrolovaní štátnymi orgánmi, prechádzame pravidelnými auditmi a plníme všetky svoje daňové a legislatívne povinnosti ako akciová spoločnosť,“ vysvetlila PR manažérka spoločnosti TESCO STORES SR Lucia Poláčeková.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom