Novela zákona o envirozáťažiach je podľa ZMOS v rozpore s ochranou vlastníckeho práva

Voda, znečistenie, vzorka
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa listom obrátilo na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. Ako informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák, dôvodom sú obavy vyplývajúce z poslaneckého návrhu novely zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže.

Združenie upozorňuje, že uvedená novela je v rozpore s bazálnou ochranou vlastníckeho práva, ale najmä je porušením základnej zásady právneho štátu, a to princípu proporcionality. ZMOS na základe týchto faktov požiadal prezidentku SR o uplatnenie práva a iniciovanie preskúmania súladu predpisu nižšej právnej sily s Ústavou SR.

Dôvod nesúhlasu

Združenie upozorňuje, že problém environmentálnych záťaží je v realite slovenskej samosprávy jedným zo zásadných problémov v oblasti životného prostredia, rovnako ako i v oblasti správy majetku obcí. Predstavitelia miest a obcí sú často iniciátormi riešenia environmentálnych záťaží na ich území ako aj na nehnuteľnostiach v majetku obce.

„Napriek tomu nemožno súhlasiť s návrhom zákona, tak ako bol schválený v treťom čítaní v parlamente, a to z dôvodu, že samosprávy ako vlastníci nehnuteľností, na ktorých sa environmentálne záťaže nachádzajú, sa stali spolu so súkromnými vlastníkmi automaticky zodpovednými za ich vznik, a tak s nimi aj novela nakladá,“ konštatuje Kaliňák.

Návrh zákona je podľa ZMOSu konfliktom dvoch ústavných práv, a to práva na priaznivé životné prostredie a práva vlastniť majetok.

„Vlastníci nehnuteľností, na ktorých sú environmentálne záťaže, majú výnimočnú možnosť si vybrať, akým spôsobom budú ukrátení na svojich právach – a teda, či zaplatia finančnú náhradu štátu za službu vo verejnom záujme alebo sa nechajú po dobu 30 rokov obmedzovať na svojich vlastníckych právach prostredníctvom záložného práva v prospech štátu,“ upozornil ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS, ktorý považuje navrhovanú novelu za porušenie Ústavy SR.

Vlastníci sú poškodení dvakrát

Vlastníci nehnuteľností, na ktorých sa nie z ich viny nachádza environmentálna záťaž, sú tak podľa ZMOSu poškodení hneď dvakrát. Prvýkrát konaním osoby, ktorá je pôvodcom environmentálnej záťaže, a druhýkrát konaním štátu, ktorý zodpovednosť za konanie pôvodcu presúva na vlastníka nehnuteľnosti.

„Nie je možné ani spravodlivé vlastníka označiť za toho, kto je bez náležitej náhrady povinný znášať konanie štátu, ktoré je vo verejnom záujme. Dokonca je povinný toto konanie vo verejnom záujme financovať,“ zdôraznil Kaliňák.

ZMOS ako zástupca samospráv, ktoré sú vlastníkmi nehnuteľností s environmentálnymi záťažami, dôrazne nesúhlasí s prijatou novelou.

„Nesúhlasíme ani s procesom, ktorý opäť ignoroval odbornú diskusiu a vyhodnotenie finančných dopadov. Prijímanie zásadných zmien s miliardovými dopadmi na neštátne subjekty prostredníctvom poslaneckej novely zákona je v rozpore s riadením verejných politík v súlade so zásadami dobrého vládnutia ako je napríklad zodpovednosť, participácia, predvídateľnosť a transparentnosť,“ uzavrel ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS.

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
    Viac k osobe Michal KaliňákZuzana Čaputová
    Firmy a inštitúcie Národná rada SRZdruženie miest a obcí Slovenska (ZMOS)