Novým povereným riaditeľom výrobno-technického úseku štátneho podniku Lesy SR je Ján Schürger

Les, stromy, buk
Cieľom nového povereného riaditeľa výrobno-technického úseku je zastabilizovať proces výroby. Foto: ilustračné, Getty images

Štátny podnik Lesy SR má od tohto týždňa obsadené všetky svoje najvyššie funkcie, pretože Ján Schürger prijal funkciu riaditeľa výrobno-technického úseku (VTU). Túto pozíciu bude zastávať ako poverený riaditeľ.

Pôsobil na viacerých funkciách v rámci cirkevných lesov podniku Lesy Jasov s.r.o, teda cirkevných lesov patriacich Kláštoru premonštrátov v Jasove, zastával tam aj funkciu odborného lesného hospodára. Informovala o tom v piatok hovorkyňa Lesov SR Marína Debnárová.

Zmeny v pracovných postupoch

„Chcel by som naštartovať zmeny v pracovných postupoch nielen na generálnom riaditeľstve, ale aj vo vonkajšej prevádzke. Očakávam, že by sa trecie plochy medzi lesníckou výrobu, zástupcami životného prostredia, iných organizácií a rôznych združení a verejnosti mohli postupne odbúravať,“ skonštatoval Ján Schürger.

Cieľom nového povereného riaditeľa výrobno-technického úseku je zastabilizovať proces výroby a zosúladiť najmä s obchodom, čo bude z hľadiska ekonomického podľa neho alfou a omegou najbližších mesiacov. Následná práca by mala byť venovaná požiadavkám, ktoré sú uvedené aj v programovom vyhlásením vlády.

„Dôležité je nastaviť proces prírode blízkeho hospodárenia v lese, čo zahrňuje veľmi široký komplex od zlepšenia podmienok v ťažbovej a pestovateľskej činnosti s podporou obmeny zastaranej lesnej techniky našich dodávateľov prác, cez návrhy vhodnej lesnej cestnej siete a technologickej prípravy pracovísk až po maximálny súlad s obchodným úsekom, to znamená maximálne speňaženie drevnej hmoty,“ dodal poverený riaditeľ výrobno-technického úseku Ján Schürger.

Generálne riaditeľstvo riadi odštepné závody

Personálne zmeny v štátnom podniku Lesy SR nastali po zmene generálneho riaditeľa. Nový poverený riaditeľ Tomáš Čuka poveril vedením ekonomického úseku Karola Vinša, na čele obchodného úseku stojí Albert Macko.

Generálne riaditeľstvo tvorí riadiace centrum podniku a priamo či nepriamo riadi odštepné závody. Lesnú výrobu v rámci štátneho podniku zabezpečujú lesné správy, ktoré sú základnými organizačnými jednotkami odštepných závodov. Odštepné závody sú samostatnými vnútropodnikovými organizačnými jednotkami s uzavretým výrobným a ekonomickým cyklom.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ján Schurger
Firmy a inštitúcie Lesy SR