Ochranári nesúhlasia s pričlenením chránenej oblasti Dunajské luhy k Ponitriu

Green 1072828_1280.jpg

Slovenský ochranársky snem (S-O-S) vyzval ministerstvo životného prostredia (MŽP) a Štátnu ochrany prírody (ŠOP), aby prehodnotili rozhodnutie priradiť Správu Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Dunajské luhy pod Správu CHKO Ponitrie so sídlom v Nitre, ktorá je od Dunaja vzdialená desiatky kilometrov. Tento krok by viedol k prepusteniu viacerých odborných pracovníkov z Dunajských luhov. Pod výzvu sa dosiaľ podpísalo 70 ochranárov, vedcov či politikov.

„Rozhodnutie MŽP a ŠOP je kontraproduktívne a prírodu ohrozujúce. Evidentne totiž ignoruje a popiera potrebu účinnejšej ochrany dunajskej a pridunajskej prírody a krajiny,“ zdôraznil vo výzve S-O-S. Vysvetlil, že dôsledné spravovanie dvoch výrazne odlišných a rozsiahlych CHKO je nereálna. Okrem toho, Dunajské luhy stále viac ohrozujú ľudské aktivity, pričom na elimináciu takýchto prírodu devastujúcich zásahov je potrebná správa sídliaca v dotknutom území. S-O-S preto apeluje na MŽP a ŠOP, aby zmenili svoje rozhodnutie, zachovali samostatnú Správu CHKO Dunajské luhy, neprepúšťali jej odborných pracovníkov, ale naopak, kapacitne a personálne ju posilnili tak, aby reálne dokázala chrániť vzácnu prírodu dunajských luhov.

S-O-S podľa výzvy už dlhodobo upozorňuje na nedostatky v štátnej ochrane prírody, situácia sa však nezlepšuje. „Neochota MŽP a ďalších rezortov reagovať na podnety zo strany odbornej verejnosti pretrváva. Za pravdu slovenským ochranárom dala pred pár dňami aj Európska komisia, ktorá začala proti Slovensku konať vo veci nedostatočnej ochrany prírody,“ konštatuje vo výzve S-O-S. Komisia začala proti Slovensku konanie pre nedostatočné dodržiavanie európskych smerníc o vtákoch a biotopoch. Ak do dvoch mesiacov nenastane náprava, Komisia sa obráti na Európsky súdny dvor.

Ako v reakcii zdôraznil generálny riaditeľ ŠOP Martin Lakanda, CHKO Dunajské luhy sa neruší ani nepodriaďuje pod CHKO Ponitrie. ŠOP chce podľa neho administratívne procesy zjednotiť tak, aby sa odstránili duplicity a aby sa zamestnanci ŠOP mohli viac venovať práci v teréne s cieľom zefektívniť ochranu prírody na tomto území. „Považujeme za potrebné ešte raz zdôrazniť, že zmenou organizačnej štruktúry nedochádza k žiadnym zásahom do chránených území Ponitria a Dunajských luhov, ale výlučne k zefektívneniu správy týchto chránených území,“ vysvetlil Lakanda. Opatrenie podľa neho umožní pracovníkom z oboch chránených území vykonávať terénne práce aj na území Dunajských luhov a Ponitria, zdieľať odborné a technické kapacity. Poprel tiež, že ŠOP plánuje prepustiť niektorých zamestnancov CHKO Dunajské luhy a vysvetlil, že zaniknú jedno až dve prekrývajúce sa miesta. „ŠOP bude v tejto lokalite disponovať lepším technickým vybavením, efektívnejším využitím odborných kapacít, ktoré dokážu efektívnejšie zabezpečiť plnenie úloh na danom území,“ uzavrel Lakanda.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom