Odborníci diskutovali o novele zákona o lesoch a navrhli pripomienky

Sadenica, stromček, škôlka, ilustračná snímka
Foto: Pixabay.com/extremis

Podľa odborníkov z TU vo Zvolene je dôležité pristupovať k ochrane lesa po novom.

Meniaca sa svetová klíma núti lesníkov správať sa k horám inak. Aj toto bolo témou stretnutia odborníkov na lesy vo Zvolene. Cieľom stretnutia bolo priniesť konštruktívne návrhy a pripomienky k navrhovanej novele zákona o lesoch. Informuje o tom TU vo Zvolene.

Stretnutia sa zúčastnili Ing. Peter Kicko – generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva ministerstva pôdohospodárstva (MPaRV SR), Ing. Pavel Toma (MPaRV SR), Ing. Pavol Lászlo (MPaRV SR) a Ing. Peter Baláž – námestník generálneho riaditeľa pre ochranu prírody Štátnej ochrany prírody, Ing. Ladislav Kulla, PhD., (Národné lesnícke centrum) a pracovníci Technickej Univerzity vo Zvolene, kde okrem rektora TUZVO bol prítomný dekan Lesníckej fakulty Prof. h. c. prof. Ing. Dr. Viliam Pichler a prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., vedúci katedry pestovania lesa.

Hlavným výsledkom stretnutia bolo určiť definíciu toho čo vlastne znamená prírode blízke hospodárenie. Táto definícia sa pravdepodobne objaví aj v znení nového zákona. Prírode blízke hospodárenie v lesoch navrhli definovať  ako pestovné a obnovné postupy zamerané na vytváranie a pestovanie lesov, ktoré sú podobné tým, aké by príroda vytvorila aj sama. Teda porasty s drevinami rôzneho veku, pestré zastúpenie druhov a taktiež s priestorovou štruktúrou, ktorá najviac napodobňuje prirodzený les.

Takýto spôsob podľa odborníkov lesom „pristane“. Les sa dokáže sám obnovovať, ale zároveň plní svoje funkcie. Vytvára biotop pre živočíchy a ďalšie rastliny, plní rekreačnú, aj produkčnú funkciu. Dôvodom tejto definície je najmä fakt, že dnes, v čase zmeny svetovej klímy je potrebné k hospodáreniu v lesoch pristupovať inak.

„Témou rokovania boli otázky novely lesného zákona s dôrazom na implementáciu poznatkov súvisiacich s prebiehajúcou klimatickou zmenou. Legislatívne doplnenia sa týkali hlavne otázok prírode blízkeho obhospodarovania lesa a s ním súvisiacich legislatívnych riešení v pripravovanej novele. Rokovanie bolo veľmi konštruktívne s výsledným efektom akceptovania všetkých doplnkov v navrhovanom legislatívnom predpise“, skonštatoval prof. Saniga.

S rokovaním vyjadril spokojnosť aj dekan lesníckej fakulty prof. Pichler. Presadzovanie princípov prírode blízkeho hospodárenia v lesoch a ich urýchlené zavádzanie do praxe v maximálnom možnom rozsahu vytvára nevyhnutný predpoklad pre zachovanie a zlepšovanie stavu lesných ekosystémov negatívne ovplyvňovaných rýchlo sa meniacimi prírodnými podmienkami, najmä v dôsledku klimatickej zmeny.

„Ak sa podarí do legislatívy presadiť to, čo tu zaznelo a širokospektrálne sme sa dohodli, bude to veľmi dôležitý krok preto, aby sme napĺňali Spoločné stanovisko Technickej univerzity vo Zvolene, Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPaRV SR a Lesov SR, š.p. Banská Bystrica z minulého roka“, uviedol rektor univerzity.

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
    Firmy a inštitúcie MPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR