Peniaze zo Zelenej nafty dostane viac ako dvetisíc farmárov, vyplácať sa bude v decembri

traktor, pole, poľnohospodárstvo
Foto: ilustračné, Getty Images

Peniaze od vlády v projekte Zelená nafta už poznajú svojich príjemcov. Vláda na tento projekt vyčlenila 30 miliónov eur. Medzi farmárov napokon rozdá necelých 24 miliónov, presne 23 971 976,88 eur. Pôdohospodárska platobná agentúra prijala 2213 žiadostí. Žiadostí o aktiváciu konta v datacentre (podmienka žiadosti v opatrení Zelená nafta 2019+) bolo 3011.

Výška príspevku pre jednotlivého žiadateľa bola vypočítaná na základe normatívu. Žiadatelia teda museli dokladovať najmä to, čo chovajú a pestujú, na akej ploche a aké množstvo.

Najviac žiadateľov, 1 725, bolo v oblasti živočíšnej výroby. Chovatelia zvierat si na svoje účty pripíšu celkovo 19 466 572,45 eur. Peniaze tak podporia 11 575 494 zvierat. Najviac peňazí pôjde hydinárom.

Z rastlinnej výroby si 1 158 poľnohospodárov rozdelí celkovo 4 505 404 eur. Prehľad alokovaných peňazí v opatrení Zelená nafta nájdete v tabuľke nižšie.

Predpokladaný podiel 2 : 1 sa nám v rámci alokovanej sumy dodržať podarí, takže odhady boli urobené správne, je len dobre, že sa nám zapojila väčšina chovateľov hospodárskych zvierat,“ uviedol pre Náš Vidiek riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch.

Alokácia finančných prostriedkov: Živočíšna výroba

PPA zelena nafta

Alokácia finančných prostriedkov: Rastlinná výroba

PPA zelená nafta

PPA zelená nafta

Podanie žiadosti o poskytnutie pomoci na opatrenie Zelená Nafta 2019+  prebiehalo prostredníctvom IS ITMS2014+ plne elektronicky, systém prepojený s dostupnými referenčnými registrami Slovenskej republiky. Dáta sú automatizovane overované voči týmto registrom (Obchodný register, Živnostenský register, register Sociálnej poisťovne, registre všetkých zdravotných poisťovní pôsobiacich na území SR, register Finančnej správy SR, register Inšpektorátu práce, register Okresných súdov SR, Generálna prokuratúra SR). Potvrdenie od uvedených inštitúcií PPA nepožadovala predkladať.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Juraj Kožuch
Firmy a inštitúcie PPA Pôdohospodárska platobná agentúra