Pestujete plodiny na kŕmenie? Aj na ne sa dajú získať príspevky

Wheat field 640960_1280.jpg
Foto: Pixabay.com

Špeciálne dotácie na pestovanie krmovín neexistujú. Poľnohospodári však môžu požiadať o príspevky z rôznych programov a schém.

Krmoviny predstavujú pre poľnohospodárov zaujímavú komoditu. Podľa údajov Pôdohospodárskej platobnej agentúry výroba krmovín na Slovensku prevyšuje spotrebu. Pestovatelia tak môžu nielen sotrebúvať, ale aj predávať kŕmne plodiny a zmesi. Na pestovanie, aj spracovanie krmovín mžu žiadať príspevky. Uviedol to riaditeľ PPA Juraj Kožuch na Dni poľa v Liptovskom Ondreji.

Sni mka obrazovky 2019 05 23 o 15.17.58.png
Sni mka obrazovky 2019 05 23 o 15.18.56.png

Poľnohospodári na pestovanie môžu požiadať o priame platby, ale peniaze im potečú aj z neprojektových opatrení programu rozvoja vidieka. Konkrétne v rámci podopatrení 4.1 a 4.2 (investície do hmotného majetku).

„K 30.4.2019 bolo vyplatených 407 žiadostí o platbu v celkovej sume 72 miliónov eur, z toho pokračujúci program rozvoja vidieka v rámci opatrenia Modernizácia fariem bolo schválených 160 projektov, 180 vyplatených ŽoP v celkovej sume 19,7 milióna eur,“ uviedol riaditeľ PPA Juraj Kožuch vo svojej prezentácii na margo podopatrenia 4.1.

Zároveň je možné využiť podopatrenie 6.1, teda príspevok pre farmárov do 40 rokov, ktorí zakladajú poľnohospodársky podnik po prvý raz.

Podpora pestovania krmovín pokračuje aj v období 2014-2020. PPA považuje za dôležité okračovať v podpore podopatrení 4.1, 4.2 a 6.1. Taktiež je dôležitá podpora v rámci podopatrenia 6.3 podpora malého poľnohospodárskeho podniku.

„Uvedená komodita môže byť podporená aj v rámci integrovaných projektov spolupráce 16.4, kde na platforme vytvorenia krátkeho dodávateľského reťazca alebo miestneho trhu sú príjemcom podpôr aj farmári a spracovatelia – výrobcovia kŕmnych zmesí,“ dodal Kožuch s tým, že naďalej sa nebudú oddeľovať farmári pestujci len krmoviny od tých ostatných.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom