Plénum prerokovalo zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

||
|| Foto: Pixabay.com|Foto: Pixabay.com|Foto: Pixabay.com

Agrorezort v zákone predstavil nové ustanovenia upravujúce neprimerané podmienky v obchode s potravinami.

Poslanci NR SR v pondelok prerokovali v prvom čítaní vládny návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorý vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV). Cieľom predloženého návrhu zákona je najmä precizovanie aktuálnych ustanovení upravujúcich neprimerané podmienky, posilnenie postavenia kontrolórov a zefektívnenie kontroly zavedením samostatného kontrolného procesu.

„Vzhľadom na potrebu rozsiahleho prepracovania v súčasnosti platného a účinného zákona tento návrh má v celom rozsahu zrušiť a nahradiť zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny,“ ozrejmilo MPRV ako predkladateľ návrhu. Pôvodný zákon nadobudol účinnosť ešte 1. januára 2013. Skúsenosti z aplikačnej praxe a poznatky z výkonu kontrol od nadobudnutia účinnosti zákona však podľa ministerstva preukázali potrebu úpravy v oblasti vymedzenia neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny a v oblasti kontroly dodržiavania zákazu neprimeraných podmienok.

Cieľ MPRV

Vzhľadom na to možno podľa MPRV konštatovať, že cieľom predloženého návrhu zákona je okrem vyššie uvedených cieľov aj zapracovanie nových ustanovení upravujúcich neprimerané podmienky, zavedenie generálnej klauzuly neprimeranej podmienky a umožnenie predkladať anonymné podnety upozorňujúce na možné porušenie zákona. Z návrhu vyplýva tiež aplikácia ustanovení zákona aj v prípade, ak sa zmluvné vzťahy účastníkov obchodného vzťahu spravujú iným právnym poriadkom ako právnym poriadkom SR.

Neprimerané podmienky sú podľa MPRV dôsledkom zneužívania ekonomickej sily jedného z účastníkov obchodného vzťahu. Prejavovať sa majú vyžadovaním, dohodnutím alebo uplatňovaním jednostranne výhodných obchodných podmienok, a to najčastejšie formou rôznych peňažných plnení alebo nepeňažných plnení dodávateľa nad rámec dohodnutej kúpnej ceny alebo vo forme zliav z kúpnej ceny, ktoré jednoznačne zvýhodňujú odberateľa a naopak, výrazne oslabujú pozíciu dodávateľa.

„Zneužívanie silnejšej pozície v obchodnom vzťahu a praktiky v podobe uplatňovania neprimeraných podmienok môžu vážne poškodiť potravinový dodávateľský reťazec ako taký, čo môže mať následný negatívny vplyv na celé hospodárstvo, ako aj konečných spotrebiteľov, a môže predstavovať vážne riziko z pohľadu potravinovej suverenity Slovenskej republiky,“ dodalo k návrhu ministerstvo pôdohospodárstva.

SaS nesúhlasí s návrhom

V rozprave k návrhu v prvom čítaní vystúpil aj opozičný poslanec NR SR za SaS Radoslav Pavelka, ktorý s návrhom zákona nesúhlasí. „Zastávam názor, že tento zákon neprinesie do obchodných vzťahov veľa dobrého, pretože výrazne do týchto vzťahov zasahuje a výrazne obmedzuje priestor pre podnikanie a priestor slobodného trhu, ktorý je základom nášho zriadenia. Za problematický považujem najmä zákaz kúpy potravín odberateľom za nižšiu cenu, ako sú ekonomicky oprávnené náklady. Zase vytvárame týmto návrhom len jedného veľkého strašiaka, kde poukazujeme na zahraničné veľké obchodné reťazce, ako ubližujú našim poľnohospodárom,“ konštatoval Pavelka.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom